ข่าวหุ้นล่าสุด

สบน.คาดหนี้สาธารณะพุ่งสูงสุดในปี 66 ที่ 48.5% แต่ยังต่ำกว่าเพดาน

 

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -11 ม.ค. 62 9:48: น.

   สบน.ยันหนี้สาธารณะต่อจีดีพีไทยต่ำกว่าเพดาน 60% ต่อจีดีพี คาดการณ์ 5 ปี หนี้สาธารณะต่อจีดีพีต่ำกว่าเพดานที่ 60% ต่อจีดีพี แย้มปี 66 สูงสุดที่ 48.5% ชี้รัฐยังจำเป็นต้องลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจประเทศ 
 
   นางจินดารัตน์ วิริยะทวีกุล ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) เปิดเผยถึงกรณีที่มีกระแส่ข่าวว่า มีความเป็นห่วงสัดส่วนหนี้สาธารณะอยู่ในระดับสูงว่า ยืนยันว่า สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ของไทยในปัจจุบัน ยังอยู่ในระดับต่ำ และจากการประมาณการในระยะ 5 ปี ข้างหน้า คือ 2562-2566 พบว่า ระดับหนี้สาธารณะต่อจีดีพียังคงอยู่ภายใต้เพดานที่ 60% ซึ่งเป็นระดับที่เอื้อต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ และรักษาวินัยทางการเงินและสามารถรองรับปัจจัยเสี่ยงต่างๆได้ 
    “ประมาณการ 5 ปี จากนี้ คือ มองว่า ในปี 2566 จะเป็นระดับที่หนี้สาธารณะต่อจีดีพีสูงที่สุด คือ 48.5% ซึ่งก็ยังต่ำกว่าเพดานกรอบวินัยการเงินการคลังที่ระบุไว้ ขณะที่ในปีนี้คาดว่าจะอยู่ที่ 43.3% ปี 2563 ที่ระดับ 44.5% ปี 2564 ที่ 46% ปี 2565 ที่ระดับ 47.9% ซึ่งสาเหตุที่หลังจากนี้หนี้สาธารณะจะเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง เป็นผลจากการที่รัฐบาลยังมีความจำเป็นที่จะต้องกู้เพิ่มเติม เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานต่างๆของประเทศ โดยเฉพาะในโครงการด้านคมนาคมต่างๆ”นางจินดารัตน์ กล่าว 
    ทั้งนี้ กรอบการบริหารหนี้สาธารณะที่ได้กำหนดไว้ในพ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐนั้น ยังจะช่วยให้การบริหารหนี้สาธารณะเป็นไปด้วยความรอบคอบ คำนึงถึงความคุ้มค่า ความสามารถในการชำระหนี้ และเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ซึ่งจะส่งผลให้ไทยเกิดความยั่งยืนทางการคลังได้ในระยะยาว
    นอกจากนี้ เพื่อส่งเสริมการมีวินัยทางการคลังให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น คณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐได้ประกาศเพื่อกำหนดสัดส่วนงบประมาณเพื่อการชำระหนี้ภาครัฐ (เงินต้น) ไว้ที่ 2.5-3.5% ซึ่งถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์การบริหารหนี้สาธารณะของไทยที่ได้กำหนดสัดส่วนดังกล่าวไว้ในกฎหมาย เพื่อรักษาวินัยทางการเงินการคลังและสร้างความยั่งยืนทางการคลังในระยะปานกลางและระยะยาว
    นางจินดารัตน์ กล่าวว่า ปัจจุบัน รัฐบาลยังจำเป็นต้องดำเนินนโยบายการคลังแบบขยายตัวเพื่อรองรับการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านเศรษฐกิจและสังคม และเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ รวมทั้งยังเพิ่มความยืดหยุ่นพื้นที่ทางการคลังกรณีเกิดวิกฤติเศรษฐกิจหรือความผันผวนในระบบเศรษฐกิจโลกด้วย
รายงาน    ภัทราภรณ์ เกียรตินันท์ 
เรียบเรียง  สุรเมธี มณีสุโข 
                อีเมล์. suramatee@efnancethai.com

อนุมัติ     อนุรักษ์ ลีประเสริฐสุนทร 


ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh


LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด