ข่าวหุ้นล่าสุด

PTT เผยผลทดสอบนำเข้า LNG ลำเรือแรกของ กฟผ.ผ่านฉลุย

 

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -18 ก.พ. 63 14:02 น.

   PTT เปิดเผยผลทดสอบนำเข้า Spot LNG ลำเรือแรกของ กฟผ. เมื่อวันที่ 28 ธ.ค.62 ปริมาณ 65,000 ตัน ผ่านไปได้ด้วยดี  

     บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ PTT เปิดเผยผ่านเอกสารเผยแพร่ว่า ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และบริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ร่วมประชุมสรุปผลการทดสอบนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) แบบ Spot ลำเรือแรกของ กฟผ. โดยมีผู้บริหารจาก สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ (ชธ.) ให้เกียรติเข้าร่วม ณ ศูนย์ปฏิบัติการชลบุรี จังหวัดชลบุรี

   โดยจากการประชุมครั้งนี้สรุปได้ว่า จากการสนับสนุนร่วมมือจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทำให้การนำเข้า LNG ลุล่วงผ่านไปด้วยดี และผลจากการทดลองการนำเข้า LNG นี้ ทำให้ทราบโอกาสในการปรับปรุงที่ต้องนำกลับมาพิจารณาร่วมกัน เพื่อพัฒนาการดำเนินงานของทุกฝ่ายให้มีประสิทธิภาพ และสามารถดำเนินการได้ตามหลักเกณฑ์ที่ TPA Code กำหนดได้อย่างเต็มรูปแบบต่อไป

    ปตท. มีความพร้อมเปิดให้บุคคลที่สาม เข้ามาใช้ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบก และพร้อมรองรับ Shipper รายใหม่ ตั้งแต่ปี 2558 และคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติมีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ให้มีการนำเข้า LNG ของ กฟผ. ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางการส่งเสริมการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติ 

   ในระยะที่ 1 ระยะดำเนินการโครงการนำร่อง  เพื่อเปลี่ยนผ่านจากโครงสร้างกิจการและโครงสร้างราคาก๊าซธรรมชาติในปัจจุบัน ไปสู่โครงสร้างที่มีการแข่งขันและเพื่อสร้างความชัดเจนเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการตามสภาพข้อเท็จจริง และสถานการณ์พลังงานในปัจจุบัน รวมทั้งเป็นการทดสอบเพื่อชี้ชัดถึงอุปสรรคและข้อจำกัดต่างๆ

   โดยต่อมาที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) เมื่อ 21 ตุลาคม 2562 เห็นชอบให้ กฟผ. ทดลองนำเข้า LNG แบบ Spot จำนวน 2 ลำเรือ ลำเรือละประมาณ 65,000 ตัน ปริมาณรวมไม่เกิน 200,000 ตัน โดย ลำเรือที่ 1 นำเข้าในเดือนธันวาคม 2562 และลำเรือที่ 2 นำเข้าในเดือนเมษายน 2563

    ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2562 กฟผ. ได้นำเข้า LNG ลำเรือที่ 1 ปริมาณ 65,000 ตัน แล้วทำการแปลงสภาพ LNG จากของเหลวให้เป็นก๊าซ ส่งเข้าสู่ท่อส่งก๊าซธรรมชาติเพื่อไปใช้เป็นเชื้อเพลิงที่โรงไฟฟ้าบางปะกง ชุดที่ 5 และโรงไฟฟ้าวังน้อย ชุดที่ 4  ในระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2562 - วันที่ 21 มกราคม 2563 (ระยะเวลารวม 24 วัน) โดยการนำเข้า LNG ของ กฟผ. ในครั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ TPA Code  ของ พีทีที แอลเอ็นจี และ ปตท. เท่าที่ไม่ขัดกับเงื่อนไขตามมติ กบง. เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2562 

ลักษณะธุรกิจของ PTT
ธุรกิจปิโตรเลียมและปิโตรเคมีครบวงจร โดยผ่านธุรกิจที่ดำเนินงานเองและธุรกิจที่ลงทุนผ่านบริษัทในกลุ่ม ได้แก่ การสำรวจและผลิต จัดหาและจัดจำหน่าย ขนส่ง และแยกก๊าซธรรมชาติ ดำเนินกิจการค้าระหว่างประเทศสำหรับผลิตภัณฑ์น้ำมันและปิโตรเคมี และมีการลงทุนในธุรกิจการกลั่นและปิโตรเคมีในประเทศ และดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศ

 


เรียบเรียง  สุรเมธี มณีสุโข 
                อีเมล์. suramatee@efnancethai.com

อนุมัติ     อนุรักษ์ ลีประเสริฐสุนทร 


ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh


LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด