ข่าวหุ้นล่าสุด

PTTEP เช่าที่ดิน"วังจันทร์วัลเลย์" สร้างศูนย์พัฒนาเทคโนโลีและนวัตกรรม

 

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -26 เม.ย. 62 8:15: น.

  บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ PTTEP แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทใ อนุมัติการทำสัญญาเช่าที่ดินวังจันทร์วัลเลย์ จังหวัดระยอง กับ บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน) หรือ PTT มูลค่าสัญญาทั้งสิ้น 840 ล้านบาท สำหรับที่ดิน 44.3 ไร่ ตลอดระยะเวลา 30 ปี เพื่อก่อสร้างศูนย์วิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (PTTEP Technology and Innovation Centre : PTIC) ในการสนับสนุนธุรกิจสารวจและผลิตปิโตรเลียม และธุรกิจอื่น

  รายละเอียด คลิ๊ก

ลักษณะธุรกิจของ PTTEP
กลุ่มบริษัทประกอบธุรกิจด้านการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ธุรกิจขนส่งก๊าซทางท่อในต่างประเทศ และการลงทุนในธุรกิจต่อเนื่อง

 


เรียบเรียง  จารุวรรณ เอี่ยมยิ่งพานิช 
                อีเมล์. charuwan@efinancethai.com

อนุมัติ     อนุรักษ์ ลีประเสริฐสุนทร 


ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh


LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด