ข่าวหุ้นล่าสุด

DTAC เตรียมจ่ายเงิน 9.5 พันลบ.ให้ กสท.เพื่อยุติข้อพิพาทที่มีระหว่างกัน

 

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -10 ม.ค. 62 12:44 น.

  บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ DTAC แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติการทำสัญญาระงับข้อพิพาทกับบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ที่มีเป็นจำนวนมาก ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาของการดำเนินการภายใต้สัญญาสัมปทานยาวนานกว่า 27 ปี และเพิ่งสิ้นสุดลงไปเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2561 โดยตกลงชำระค่าตอบแทนเพื่อการระงับข้อพิพาท เป็นเงินจานวนทั้งสิ้น 9,510,246,120.62 บาท บริษัทฯจะชำระค่าตอบแทนส่วนแรกจำนวน 6,840,246,120.62 บาท ให้แก่ กสท. ก่อน ส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะชำระเมื่อกระบวนการถอนคดีที่ค้างอยู่ในศาลเสร็จสิ้นลง พร้อมยืนยันการชำระค่าตอบแทนดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบในทางลบต่อสภาพคล่อง และฐานะทางการเงินของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

  อนึ่ง สัญญาระงับข้อพิพาทกับ กสท. ครั้งนี้ไม่ได้มีผลเป็นการยุติข้อพิพาทที่มีอยู่ระหว่างบริษัทฯ และ กสท. ทั้งหมด แต่เป็นการยุติข้อพิพาทที่มีระหว่างกันเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งรวมถึงข้อพิพาทที่เป็นคดีความแล้วเช่น ข้อพิพาทเกี่ยวกับผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติมต่างๆและข้อพิพาทที่ กสท. แจ้งมายังว่าบริษัทฯว่าบริษัทฯ ไม่ปฏิบัติตามข้อ 14.8 (ข้อห้ามแข่งขัน) ของสัญญาสัมปทาน และรวมถึงข้อพิพาทหรือข้อเรียกร้องที่ กสท อาจเรียกร้องต่อบริษัทฯในอนาคตภายใต้สัญญาสัมปทาน และ ทั้งนี้ เว้นแต่ข้อพิพาทเรื่องส่วนแบ่งรายได้ที่เกี่ยวกับภาษีสรรพสามิต และข้อพิพาทเรื่องส่วนแบ่งรายได้ที่เกี่ยวกับค่าเชื่อมต่อโครงข่าย ซึ่งข้อพิพาทดังกล่าวจะมิได้ถูกระงับลงไปโดยผลของสัญญาระงับข้อพิพาทด้วย

  ทั้งนี้ สัญญาระงับข้อพิพาทจะมีผลเป็นการระงับข้อพิพาทที่มีระหว่างกัน โดยต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ จะนำเสนอรายละเอียดของสัญญาระงับข้อพิพาทให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 62 พิจารณาอนุมัติ โดยจะแจ้งกำหนดวัน เวลา และสถานที่ และวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมต่อไป

  รายละเอียด คลิ๊ก

ลักษณะธุรกิจของ DTAC
ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ในระบบความถี่ 800 และ 1800 เมกะเฮิรตซ์ ภายใต้ชื่อทางการค้า ”ดีแทค” และธุรกิจให้บริการที่เกี่ยวข้อง

 


เรียบเรียง  จารุวรรณ เอี่ยมยิ่งพานิช 
                อีเมล์. charuwan@efinancethai.com

อนุมัติ     อนุรักษ์ ลีประเสริฐสุนทร 


ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh


LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด