ข่าวหุ้นล่าสุด

TRT ลั่นปีนี้พลิกกำไร รักษากำไรขั้นต้น 20% ตุน Backlog กว่า 1.75 พันล.

 

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -15 มี.ค. 62 13:19 น.

  ถิรไทย (TRT) เผยปี 62 คาดความต้องการหม้อแปลงไฟฟ้าปรับตัวดีขึ้น จากกลุ่มภาครัฐกลับมาใช้งบปกติ เปิดประมูลหม้อแปลงไฟฟ้ารวมมูลค่ากว่า 9,750 ล้านบาท คาดบริษัทฯ จะได้คำสั่งซื้อประมาณ 20-25% หลังประเดิมสัญญาแรกงาน กฟผ. งานจัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้ากำลังขนาด 333.33 MVA 500 kV จำนวน 6 ยูนิต มูลค่า 267.83 ล้านบาท ในโครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง เพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้า ด้านผู้บริหาร TRT ย้ำปี 62 บริษัทหวังฟื้นกลับมาโกยกำไรได้อีกครั้ง หลังตุน Backlog ณ 31 ธ.ค. 61 แล้วกว่า 1,748 ล้านบาท พร้อมตั้งเป้าปีนี้โตกว่า 20% และบริหารรักษากำไรขั้นต้นไว้ระดับ 20% อีกด้วย
  
นายสัมพันธ์ วงษ์ปาน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน) หรือ TRT ระบุในเอกสารเผยแพร่ ว่า ภาวะอุตสาหกรรมหม้อแปลงไฟฟ้าของทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนในประเทศว่า มีการปรับตัวลดลง เนื่องจาก นโยบายรัฐบาลได้ปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดซื้อจากเดิม เป็นระบบ E-Bidding ทำให้เกิดความล่าช้า และชะงักงันต่อการใช้งบประมาณในการจัดซื้อ ปี 2560-2561 ส่งผลให้ยอดรับคำสั่งซื้อของหม้อแปลงไฟฟ้าของภาครัฐและภาคเอกชนในประเทศ ลดลง จาก 1,625 ล้านบาท ในปี 2560 เป็น 931 ล้านบาท ในปี 2561 ในส่วนภาคส่งออก ปรับตัวดีขึ้นจาก 174 ล้านบาท ในปี 2560 เป็น 789 ล้านบาท ในปี 2561 เนื่องจากรับงาน project ใหญ่ ที่สิงค์โปร์ คิดเป็นร้อยละ 51% ของภาคส่งออก
  ทั้งนี้ บริษัทมีมูลงานคงเหลือ ณ. 31/12/2561 ในส่วนของหม้อแปลงไฟฟ้าอยู่ที่ 1,039 ล้านบาท ซึ่งจะส่งมอบในปี 2562 จำนวน 788 ล้านบาท และ 251 ล้านบาท ในปี 2563 ในปี 2562 บริษัทมีการส่งมอบสินค้าที่มีกำไรขั้นต้นสูง โดยเฉพาะ ภาคส่งออก ทำให้ กำไรขั้นต้นของหม้อแปลงไฟฟ้า ปรับตัวจาก 16.77% ใน ปี 2560 มาเป็น 18.76% ในปี 2561
  อย่างไรก็ตามบริษัทฯ คาดการณ์ว่า ความต้องการหม้อแปลงไฟฟ้าในปี 2562 โดยรวม ยังคงปรับตัวดีขึ้น เนื่องจากการใช้งบประมาณของภาครัฐกลับเข้าสู่ภาวะปกติ และภาคเอกชนมีความต้องการมากขึ้น เนื่องจากการลงทุนของภาครัฐทางด้าน Infrastructure และที่สำคัญ บริษัทฯ ได้เพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่เข้าสู่ตลาด คือหม้อแปลงไฟฟ้าชนิดพิเศษที่เรียกว่า Unit Substation เพื่อตอบสนองต่อนโยบายในการนำสายไฟฟ้าอากาศลงสู่ใต้ดินของการไฟฟ้านครหลวง ที่จะทำให้กรุงเทพฯ เป็นมหานครแห่งอาเซียน และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตามจังหวัดที่มีสถานที่ท่องเที่ยว เพื่อเพิ่มความปลอดภัยต่อชีวิต ทรัพย์สิน และคำนึงถึงภูมิทัศน์ รักษาสภาพแวดล้อมให้สวยงาม
  จากสถานการณ์ที่ปรับตัวดีขึ้น ในช่วงต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ลงนามสัญญากับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ สำหรับงานจัดซื้อจัดจ้างหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 333.33 MVA 500 kV จำนวน 6 เครื่อง สำหรับโครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง และ กรุงเทพมหานคร เพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้า ตามแผน PDP มูลค่างาน 268 ล้านบาท โดยมีกำหนดส่งมอบในปี 2563 ซึ่งเป็นหม้อแปลงไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่สุด ซึ่ง TRT เป็นผู้ผลิต 1 ใน 2 ของประเทศ
  รายได้ของกลุ่มธุรกิจที่ไม่ใช่หม้อแปลงไฟฟ้า (Non-Transformer Group) ว่า เนื่องจากในปี 2560-2561 ทางภาครัฐยังคงชะลอการประมูลสำหรับโครงการใหญ่ๆ ส่งผลให้ TRT E&S ได้รับงานลดลง ในปี 2561 จำนวน 61 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยรายได้จากการขายรถกระเช้า 23 ล้านบาท และ รายได้จากการบริการ 38 ล้านบาท ทางบริษัทฯ คาดการณ์ว่า การประมูลน่าจะกลับมาสูภาวะปกติในปี 2562 โดยประมาณการมูลค่างานที่รอประมูลในปี 2562 อยู่ที่ 1,857 ล้านบาท ซึ่ง TRT E&S มีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ 15-20% ประมาณการส่งมอบในปี 2562-2563
  นอกจากนี้ ทางบริษัท LDS ในปี 2561 เนื่องจากรายได้ยังเติบโตไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย มีผลให้ขาดทุนสุทธิ 74 ล้านบาท ประกอบด้วย การปรับปรุงผลประโยชน์ทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ของปีก่อนๆ ที่เคยรับรู้เป็น จำนนวน 21 ล้านบาท และขาดทุนสุทธิ 54 ล้านบาท แต่อย่างไรก็ตาม ทาง LDS มีมูลค่างานคงเหลือ ณ.สิ้น ธันวาคม 2561 อยู่ที่ 80 ล้านบาท ที่มีกำหนดส่งมอบในปี 2562 ทั้งหมด ในขณะที่มีงานที่อยู่ระหว่างการติดตาม ณ.สิ้นธันวาคม 2561 ทั้งสิ้น 1,424 ล้านบาท ซึ่งคาดว่ามีโอกาสจะเป็นยอดรับคำสั่งซื้อได้ประมาณ 20 - 25% อีกด้วย
  ในปี 2561 ภาพรวมของผลประกอบการของ กลุ่มธุรกิจ ถิรไทย ปรับตัวดีขึ้น ทำให้มีรายได้รวมทั้งสิ้น 2,637 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 8% โดยมีอัตรากำไรขั้นต้น ต่อรายได้ขายและบริการ 21.90% เปรียบเทียบกับ 20.10% ในปี 2560 แต่เนื่องจาก LDS (บริษัทย่อย) มีรายได้เติบโตไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย ประกอบกับ มีต้นทุนทางการเงินที่สูงขึ้น เป็นผลให้ กลุ่มบริษัทถิรไทย มีผลขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ 30.76 ล้านบาท และ ณ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมี Backlog แล้วกว่า 1,748 ล้านบาท ซึ่งจะส่งมอบในปี 2562 จำนวน 1,257 ล้านบาท และ ในปี 2563 จำนวน 491 ล้านบาท และมีมูลค่างานที่กำลังเสนอราคาและประมาณการของมูลค่าโครงการของภาครัฐ ณ สิ้นธันวาคม 2561 ประมาณ 13,031 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะได้คำสั่งซื้อประมาณ 20-25%
  “ในปี 2562 บริษัทคาดว่า ภาวการณ์แข่งขันทางด้านราคายังคงอยู่ในระดับปานกลาง – สูง เพื่อลดความสี่ยงในเรื่องนี้ บริษัทฯ จะมุ่งเน้นตลาดที่ต้องการสินค้าที่มีการออกแบบทางวิศวกรรมที่การแข่งขันไม่สูงมากนัก ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เพื่อเพิ่มโอกาสในการทำกำไร และจะดำเนินการทุกมาตรการ ที่จะบริหารจัดการต้นทุนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อที่จะรักษาอัตรากำไรเฉลี่ยขั้นต่ำ 20% เพื่อควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ควบคุมได้ และให้มั่นใจว่า บริษัท และบริษัทย่อยดำเนินตามแผนงานอย่างมีการควบคุมที่เหมาะสม” นายสัมพันธ์ กล่าว

ลักษณะธุรกิจของ TRT
ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าตามคำสั่งซื้อของลูกค้า (Made to Order) เพื่อจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยสามารถผลิตได้ถึงขนาด 300 MVA 230 kV รวมถึงการให้บริการติดตั้ง ซ่อมบำรุง และทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้า การผลิตหม้อแปลงไฟฟ้า

 


เรียบเรียง  จำเนียร พรทวีทรัพย์ 
อนุมัติ     ดาริน ปริญญากุล 


ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh


LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด