ข่าวหุ้นล่าสุด

TEAMG รับงานที่ปรึกษาออกแบบปรับปรุงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

 

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -12 ก.พ. 62 8:45: น.

  บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ TEAMG แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯว่า  บริษัทลงนามกับกรมทางหลวง ในสัญญารับจ้างเป็นที่ปรึกษาเพื่อศึกษา ออกแบบรายละเอียด วิเคราะห์ และประเมินผล สำหรับแนวทางการดำเนินการปรับปรุงและแก้ไขปัญหาบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ตามปีงบประมาณ 2562 เพื่อเป็นแนวทางพัฒนาแผนแม่บทการพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองระยะ 20 ปี (พ.ศ 2560 – พ.ศ. 2579)ปริมาณขนส่งที่เพิ่มขึ้น 

  รายละเอียด คลิ๊ก

ลักษณะธุรกิจของ TEAMG
ดำเนินธุรกิจที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อมแบบครบวงจรตั้งแต่การศึกษา ออกแบบ จัดทำรายงาน บริหารโครงการและควบคุมงานก่อสร้าง รวมถึงการจัดทำรายงานประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

 


เรียบเรียง  จารุวรรณ เอี่ยมยิ่งพานิช 
                อีเมล์. charuwan@efinancethai.com

อนุมัติ     อนุรักษ์ ลีประเสริฐสุนทร 


ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh


LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด