ข่าวหุ้นล่าสุด

CIMBT เผยปี 63 กำไร 1.29 พันลบ. ลดลง 36% หลังตั้งสำรองเพิ่ม

 

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -21 ม.ค. 64 9:07: น.

  CIMBT เผยปี 63 กำไร 1,290.58 ลบ.ลดลง 36% สาเหตุหลักเกิดจากสำรองหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น 60% รายได้จากการดำเนินงานเพิ่ม ด้าน NIM ลดเหลือ 3.2% จาก 3.5% ส่วน NPL ลดเหลือ 4.6% จาก 4.7%

  ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ CIMBT สรุปผลการดำเนินงานประจำปี 63 มีกำไรสุทธิ 1,290.58 ล้านบาท เทียบกับปี 62 ที่มีกำไรสุทธิ 2,017.80 ล้านบาท ลดลง 36%

  สาเหตุที่ผลประกอบการลดลง เกิดจากการตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น 60% ซึ่งสะท้อนความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและโอกาสที่คุณภาพสินเชื่อของลูกค้าที่จะแย่ลง จากผลกระทบของโควิด-19 ในจำนวนนี้ธนาคารได้คำนึงถึงการคาดการณ์ล่วงหน้าของโมเดลการวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิต (ECL) และการตั้งสำรองเพื่อรับมือกับแนวโน้มเศรษฐกิจมหภาคที่ถดถอยผ่านกระบวนการ management overlay ภายใต้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9

  ธนาคารมีรายได้จากการดำเนินงาน 14,927 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 167.6 ล้านบาท หรือ 1.1% สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้อื่นๆ ขณะที่รายได้ดอกเบี้ยสุทธิลดลง 5.6%

  อัตราส่วนรายได้ดอกเบี้ยสุทธิต่อสินทรัพย์เฉลี่ย (NIM) สำหรับปี 63 อยู่ที่ 3.2% ลดลงจากงวดเดียวปีก่อน อยู่ที่ 3.5%

  สินเชื่อด้อยคุณภาพ (NPL) อยู่ที่ 10.5 พันล้านบาท อัตราส่วนสินเชื่อด้อยคุณภาพต่อเงินให้สินเชื่อทั้งสิ้นอยู่ที่ 4.6% ลดลงเมื่อเทียบสิ้นปี 62 ที่ 4.7% สาเหตุหลักจากการขายสินเชื่อด้อยคุณภาพ ประกอบกับธนาคารมีมาตรฐานการอนุมัติสินเชื่อ และนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่รัดกุม ตลอดจนได้มีแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลลูกหนี้และการติดตามหนี้

ลักษณะธุรกิจของ CIMBT
ธุรกิจธนาคารพาณิชย์เต็มรูปแบบ มีสาขาอยู่ทั่วภูมิภาคในประเทศไทย และเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มซีไอเอ็มบี สถาบันการเงินที่มีชื่อเสียงของประเทศมาเลเซีย

 


เรียบเรียง  จำเนียร พรทวีทรัพย์ 
อนุมัติ     อนุรักษ์ ลีประเสริฐสุนทร 


ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh


LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด