ข่าวหุ้นล่าสุด

RATCH เผยโรงไฟฟ้าหินกอง 1.4 พันMW ทำสัญญาขายไฟกับ กฟผ.25 ปี

 

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -15 ก.ค. 62 8:12: น.

  บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ RATCH แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯว่า บริษัท หินกองเพาเวอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้ลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าสำหรับโครงการโรงไฟฟ้าหินกอง ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สัญญา 25 ปี นับตั้งแต่วันเดินเครื่องเชิงพาณิชย์

  สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าหินกอง เป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงหลัก กำลังการผลิตรวม 1,400 เมกะวัตต์ (เครื่องละ 700 เมกะวัตต์) ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า มีกำหนดเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ ปี 2567 และ ปี 2568 ปัจจุบันอยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม

  รายละเอียด คลิ๊ก

ลักษณะธุรกิจของ RATCH
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจในรูปแบบบริษัทโฮลดิ้ง โดยลงทุนถือหุ้นในบริษัทอื่น ซึ่งมีสถานะเป็นบริษัทหลัก บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมค้าของบริษัทฯ ขึ้นอยู่กับสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ลงทุนในบริษัทพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงหลักประเภทต่างๆ โครงการพลังงานทดแทน ตลอดจนธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับการผลิตไฟฟ้าและธุรกิจพลังงานด้านอื่นๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รายได้หลักของบริษัทฯ มาจากเงินปันผลและส่วนแบ่งกำไร

เรียบเรียง  จารุวรรณ เอี่ยมยิ่งพานิช 
                อีเมล์. charuwan@efinancethai.com


ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh


LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด