ข่าวหุ้นล่าสุด

TMB เผยซื้อหุ้น TBANK จาก TCAP-BNS เสร็จสิ้นแล้ว รอโอนกิจการเสร็จปี 64

 

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -4 ธ.ค. 62 8:17: น.

  TMB แจ้งดำเนินการซื้อหุ้น TBANK จาก TCAP และ กลุ่มโนวาสโกเทีย เป็นที่เรียบร้อยแล้ว คาดจะรับโอนกิจการทั้งหมดแล้วเสร็จภายในปี 64

  ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) หรือ TMB แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯว่า เมื่อวันที่ 3 ธ.ค.62 ธนาคารได้ดำเนินการเข้าซื้อหุ้นในธนาคารธนชาต จำนวนทั้งสิ้น 6,062,438,397 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.96 ของจานวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จาก บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) หรือ TCAP และ Scotia Netherlands Holdings B.V. (BNS) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในราคาเบื้องต้นหุ้นละ 27.55 บาท1 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 167,110,341,045.012 บาท (ซึ่งธนาคารฯ ทุนธนชาต และ BNS จะมีการปรับราคาซื้อขายสุดท้ายต่อไป) ในการนี้ ธนาคารธนชาตจึงมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของธนาคาร และจะดาเนินการโอนกิจการทั้งหมดของธนาคารธนชาตมายังธนาคารฯ แล้วเสร็จภายในปี 2564

  ในวันเดียวกันนี้ ธนาคารฯ ได้ดาเนินการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารฯ จานวน 25,113,805,279 หุ้น ในราคาหุ้นละ 2.16 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของธนาคารธนชาตทุกราย ซึ่งได้แก่ (ก) TCAP จานวน 19,375,000,000 หุ้น (ข) BNS จานวน 5,723,611,111 หุ้น และ (ค) ทุนธนชาต เพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นรายย่อยทั้งหมดของธนาคาร ธนชาต ในภายหลัง จานวน 15,194,168 หุ้น

  รายละเอียด คลิ๊ก


เรียบเรียง  จารุวรรณ เอี่ยมยิ่งพานิช 
                อีเมล์. charuwan@efinancethai.com

อนุมัติ     สุรเมธี มณีสุโข 


ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh


LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด