efinancethai

ข่าวหุ้นล่าสุด

ธปท.รับทราบ ดีล SCB - BitKub ล่ม ชี้ก่อนหน้านี้ยังไม่ได้ยื่นขออนุญาต

 

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -30 ส.ค. 65 8:36: น.

 

  ธปท. รับทราบ ดีล SCBS - BitKub ล่มเป็นการตัดสินใจด้วยเหตุผลทางธุรกิจร่วมกันของทั้งสองบริษัท ชี้ก่อนหน้านี้ SCBX ยังไม่ได้ยื่นคำขออนุญาตที่ครบถ้วนอย่างเป็นทางการต่อ ธปท.

 

  นายรณดล นุ่มนนท์ รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผย กรณีบริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด (SCBS) ในเครือ บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCBX (ชื่อหุ้น SCB) จะทำสัญญาธุรกรรมซื้อหุ้นใน BitKub Online ในสัดส่วน 51% นั้น SCBX ยังไม่ได้ยื่นรายละเอียดคำขออนุญาตที่ครบถ้วนอย่างเป็นทางการต่อ ธปท. และ ธปท. ได้รับแจ้งเรื่องการยกเลิก deal ดังกล่าวแล้ว

  ในการกำกับดูแลเรื่องนี้ ธปท. ให้ความสำคัญกับการพัฒนานวัตกรรมของภาคการเงิน ควบคู่ไปกับการดูแลเสถียรภาพโดยรวมและความมั่นคงของกลุ่มธุรกิจ ธพ. ทั้งด้านธรรมาภิบาล ความเพียงพอของเงินกองทุน การบริหารจัดการความเสี่ยงและผลกระทบในด้านต่างๆ รวมถึงการดูแลผู้ใช้บริการ

  เกณฑ์ปัจจุบัน อนุญาตให้บริษัทในกลุ่ม ธพ. สามารถลงทุนในกิจการที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ DA ได้ไม่เกิน 3% ของเงินกองทุน เพื่อ

  (1) เปิดโอกาสให้บริษัทในกลุ่ม ธพ. มีความยืดหยุ่นในการลงทุนเพื่อนำนวัตกรรมมาให้บริการแก่ลูกค้าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

  (2) ให้ธุรกิจ DA ในประเทศขยายตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป เพื่อจำกัดความเสี่ยงใหม่ ๆ ที่อาจกระทบความเชื่อมั่นต่อ ธพ. และ

  (3) ให้กลุ่ม ธพ. พิจารณาการลงทุนหรือจัดสรรทรัพยากรอย่างรอบคอบ ซึ่งทั้งหมดนี้ จะเป็นประโยชน์กับผู้ใช้บริการและการพัฒนานวัตกรรมของภาคการเงินไทยในที่สุด ทั้งนี้ กลุ่ม ธพ. ที่ต้องการจะมีบริษัทลูกประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ DA ต้องยื่นขออนุญาตต่อ ธปท. ก่อน

  ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ข้างต้น ไม่ได้ออกมาเพื่อดูแลความเสี่ยงของ deal ใด deal หนึ่งโดยเฉพาะ แต่เป็นการดูแลความเสี่ยงในภาพรวมของระบบการเงินเป็นสำคัญ

ลักษณะธุรกิจของ SCB
ดำเนินธุรกิจธนาคารพาณิชย์ที่ให้บริการทางการเงินครบวงจรสำหรับลูกค้าทุกประเภท เช่น รับฝากเงิน โอนเงิน ให้กู้ยืมประเภทต่างๆ บริการด้านปริวรรตเงินตรา Bancassurance บริการด้านการค้าต่างประเทศ Cash Management รวมถึงบริการด้านธุรกิจหลักทรัพย์ บริการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและกองทุนส่วนบุคคล บริการด้านบัตรเครดิตและการรับฝากทรัพย์สิน

 


เรียบเรียง  สุรเมธี มณีสุโข 
                อีเมล์. [email protected]

อนุมัติ     อนุรักษ์ ลีประเสริฐสุนทร 

ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

LATEST NEWS

ข่าวที่เกี่ยวข้องล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh