ข่าวหุ้นล่าสุด

TOA ใช้เงิน 157.42 ลบ.ซื้อแผ่นยิปซั่มที่ผลิตโดย `ยิปมั่นเทค`

 

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -19 มิ.ย. 62 8:34: น.

  บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ TOA แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันในการซื้อแผ่นยิปซั่มที่ผลิตโดยบริษัท ยิปมั่นเทค จำกัด (“ยิปมั่นเทค”) (โดยไม่รวมแผ่นยิปซั่มภายใต้ยี่ห้อ “TOA Gymsum” ที่บริษัทฯ ได้จ้างให้ยิปมั่นเทคเป็นผู้ผลิตให้แก่บริษัทฯ แบบ OEM) เพื่อทำการตลาดและจัดจำหน่ายให้กับลูกค้าทั่วไป ในวงเงินไม่เกิน 157.42 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
  
บริษัทฯ จะซื้อแผ่นยิปซั่มภายใต้ตราสินค้าที่ยิปมั่นเทคเป็นผู้ผลิต โดยคิดราคาแบบ Cost Plus (โดยไม่รวมแผ่นยิปซั่มภายใต้ยี่ห้อ “TOA Gymsum” ที่บริษัทฯ ได้จ้างให้ยิปมั่นเทคเป็นผู้ผลิตให้แก่บริษัทฯ แบบ OEM) เพื่อจัดจำหน่าย
  ตามที่บริษัทฯ มีเครือข่ายการจัดหน่ายสินค้าผ่านช่องทางร้านค้าปลีกทั่วประเทศ และการขายให้กับลูกค้าโครงการ ประกอบกับมีความพร้อมของทีมงานขาย ทาให้บริษัทฯ มองเห็นโอกาสที่จะสามารถจัดจำหน่ายสินค้าของยิปมั่นเทค เพื่อให้บริษัทฯ สามารถรองรับความต้องการของลูกค้าได้หลากหลาย และสามารถเข้าถึงลูกค้าใน segment ที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น

ลักษณะธุรกิจของ TOA
บริษัทประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สีและสารเคลือบผิวให้กับกลุ่มผู้ใช้งานประเภทลูกค้าทั่วไป โดยแบ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์หลักเป็น 2 กลุ่ม 1. ผลิตภัณฑ์สีทาอาคาร 2. ผลิตภัณฑ์สีและสารเคลือบผิวและผลิตภัณฑ์ประเภทอื่น เช่น ผลิตภัณฑ์เคมีก่อสร้าง ผลิตภัณฑ์สีที่มีความทนทานสูง และ ผลิตภัณฑ์ที่นอกเหนือจากสีทาอาคารอื่น

เรียบเรียง  จำเนียร พรทวีทรัพย์ 
อนุมัติ     พิมพ์รภัส ศิริไพรวัน 


ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh


LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด