ข่าวหุ้นล่าสุด

มาแล้ว! รายแรกของ บจ.ไทย BROOK ลงทุนบิตคอยน์ 200 ลบ.

 

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -11 พ.ค. 64 23:22 น.

            BROOK บริษัทซึ่งดำเนินธุรกิจมากว่า 30 ปี และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai  ประกาศเป็นรายแรกว่าได้เข้าลงทุนโดยตรงในบิตคอยน์ราว 200 ลบ.เมื่อไตรมาส 1/64 โดยลงทุนผ่านบริษัทย่อยที่ตั้งอยู่ในเขตปกครองพิเศษฮ่องกง และลงบัญชีเป็น "สินค้าคงเหลือสินทรัพย์ดิจิทัล" โดยบริษัทย่อยได้ใช้บริการ บริษัทหลักทรัพย์จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาแห่งหนึ่งเพื่อการจัดเก็บและซื้อขาย

            ตามแผนที่บอร์ดอนุมัติไว้ BROOK อาจเข้าลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลได้สูงถึง 1,500 ลบ. และในไตรมาสสองนี้ ยังเตรียมนำเงินเพิ่มทุนเข้าลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลอีก พร้อมกันนี้ได้จัดตั้งแผนกสินทรัพย์ดิจิทัลขึ้นมาใหม่อีกด้วย

            แนวทางธุรกิจที่วางไว้ องค์ประกอบของสินทรัพย์รวมของกลุ่ม BROOK จะเปลี่ยนไปเป็นอยู่ในรูปของสินทรัพย์ดิจิทัลได้ถึงประมาณ 50%

            BROOK ยังได้แนะนำให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท และผู้ที่อาจเข้าลงทุนในบริษัท ได้โปรดใช้ความระมัดระวังในเรื่องของความเสี่ยงและความผันผวนที่อาจจะเกิดขึ้นกับหุ้น BROOK


            บมจ.บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป (BROOK) แจ้งตลาดหลักทรัพย์ว่า  ณ สิ้นไตรมาสแรกของปี 2564 บริษัทฯ ได้เข้าลงทุนใน Bitcoin เป็นจำนวน 122.3158 เหรียญ รวมเป็นมูลค่าลงทุนประมาณ 6.6 ล้านเหรียญสหรัฐ การลงทุนในครั้งนี้เป็นไปตามแผนการลงทุนที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทฯ โดยภายใต้แผนการลงทุนดังกล่าว ทางกลุ่มฯ อาจเข้าลงทุนได้ถึง 1,500 ล้านบาท หรือเทียบเท่าประมาณ 48 ล้านเหรียญสหรัฐ (มูลค่าเงินลงทุนหลักเป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐใช้สมมติฐานอัตราแลกเปลี่ยนที่31 บาทต่อเหรียญสหรัฐ)

            กลยุทธ์ในการลงทุนจะเป็นการกระจายพอร์ตการลงทุนในระบบนิเวศของสินทรัพย์ดิจิทัล
หลายประเภท ซึ่งจะรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง Bitcoin, Ethereum, Binance, Uniswap, Enjin, Filecoin หรือสกุลเงินดิจิทัลในรูปแบบ Stable Coin อื่นๆ ปัจจุบันการลงทุนได้ใช้แหล่งทางการเงินจากจากกระแสเงินสดที่มีอยู่ หรือการจัดสรรเงินลงทุนที่มีอยู่เดิม และในอนาคตจะนำเงินส่วนใหญ่ที่ได้รับจากการจัดสรรทางการเงินผ่านการเพิ่มทุนที่ได้แจ้งให้ทราบไปแล้ว ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งรอการอนุมัติพิจารณาจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 4 มิถุนายน 2564 โดยแนวทางที่วางไว้ คือ องค์ประกอบของสินทรัพย์รวมของกลุ่มจะเปลี่ยนไปเป็นอยู่ในรูปของสินทรัพย์ดิจิทัลได้ถึงประมาณร้อยละ 50 ทั้งนี้ กรอบงบประมาณการลงทุนนั้นจะกำหนดโดยคณะกรรมการฯ ซึ่งอาจมอบอำนาจดังกล่าวให้กับคณะกรรมการการลงทุนของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่าจะเสร็จสิ้นแผนการลงทุนดังกล่าวภายในไตรมาสที่สองของปีนี้

            กลุ่มฯ ได้จัดตั้งแผนกสินทรัพย์ดิจิทัลขึ้นมาใหม่ เพื่อศึกษาแนวทางการสร้างธุรกิจใหม่ๆ ที่จะเชื่อมธุรกิจงานบริการแบบเดิมๆ ที่มีอยู่เข้ากับธุรกิจบริการด้านดิจิทัล ดังนั้น แผนกที่จัดตั้งใหม่นี้จะเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานตามปกติของกลุ่มฯ ทั้งนี้ BROOK ตั้งเป้าที่จะเป็นบริษัทชั้นนำที่ได้รับการยอมรับทั่วโลกในภาคสินทรัพย์ดิจิทัลให้ได้

***โครงสร้างการลงทุน

            กลุ่มฯ ลงทุนในสินทรัพย์ดังกล่าวผ่าน บริษัท บรุ๊คเคอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่มีอยู่แล้ว ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 100 โดยอยู่ในเขตปกครองพิเศษฮ่องกง

***ช่องทางการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัล

            กลุ่มฯ ทำการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลผ่านตลาดซื้อขายแลกเปลี่ยน 2 แห่ง ซึ่งเป็นตลาดซื้อขายที่มีชื่อเสียง และได้รับความเชื่อถืออย่างมากในอุตสาหกรรม Cryptocurrency โดยแห่งที่หนึ่งจดทะเบียนในตลาดหุ้น NASDAQ โดยมีมูลค่าหลักทรัพย์ตาม Market Capitalisation มากกว่า 50,000 ล้านเหรียญสหรัฐ และตลาดซื้อขายแลกเปลี่ยนแห่งที่ 2 เป็นตลาดซื้อขาย Cryptocurrencies Exchanges ที่ใหญ่ที่สุดในโลกวัดจากมูลค่าการซื้อขาย โดยมีมูลค่าการซื้อขายรวมกว่า 800,000 ล้านเหรียญสหรัฐในเดือนมีนาคม 2564

            สำหรับตอนนี้การลงทุนของกลุ่มฯ จะลงทุนผ่านตลาดซื้อขายแลกเปลี่ยน Cryptocurrencies Exchanges ที่มีชื่อเสียงและมีความน่าเชื่อถือเพียงเท่านั้น

***เหตุผลของการลงทุน

            คณะกรรมการฯ เชื่อว่าเทคโนโลยี Blockchain ซึ่งถูกนำมาใช้สร้างระบบนิเวศของ
สินทรัพย์ดิจิทัล มีศักยภาพที่จะเปลี่ยนแปลงระบบการทำงานในโลกแห่งการเงินแบบดั้งเดิมได้อย่างสิ้นเชิง การเติบโตในการใช้เทคโนโลยี Blockchain โดยสถาบันหรือหน่วยงานทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ระดับโลกจะส่งผลให้โครงข่ายแข็งแกร่งมากขึ้น ปลอดภัยมากขึ้น และมีมูลค่าสูงขึ้น ด้วยความที่ระบบนิเวศนี้มีรูปแบบและลักษณะเปิด จึงเป็นการกระตุ้นให้เกิดนวัตกรรมใหม่ที่มีความสอดคล้องกันอย่างรวดเร็ว ขณะนี้ บริษัทยักษ์ใหญ่กำลังรวมรูปแบบบริการสินทรัพย์ดิจิทัลเข้ากับรูปแบบธุรกิจของตน คณะกรรมการฯ เชื่อมั่นว่า ระบบนิเวศของสินทรัพย์ดิจิทัลกำลังอยู่ในช่วงเริ่มต้น และมีศักยภาพในการเติบโตในระยะยาว

***ความแตกต่างระหว่าง BROOK และบริษัทที่ประกอบธุรกิจตลาดซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล

            กลุ่ม BROOK ไม่ได้ประกอบธุรกิจเป็นตัวกลางแลกเปลี่ยนซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ที่ผลประกอบการจะขึ้นอยู่กับปริมาณการซื้อขายที่เกิดขึ้น แต่บริษัทฯ ได้ลงทุนโดยตรงในสินทรัพย์ดิจิทัล ชึ่งจะถูกบันทึกเป็นสินค้าคงเหลือสินทรัพย์ดิจิทัล

***ความเสี่ยงหลัก

            ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และผู้ที่อาจเข้าลงทุนในบริษัทฯ พึงรับทราบว่า สินทรัพย์ดิจิทัลใดๆ ที่กลุ่มฯ ตัดสินใจเข้าลงทุนจะขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการ และ/หรือ คณะกรรมการการลงทุน โดยมองว่าในช่วงระยะอันสั้นนี้ ตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลยังคงมีความผันผวน ราคาของสินทรัพย์ดิจิทัลอาจมีการเปลี่ยนแปลง อาจมีความไม่แน่นอนในการตัดสินใจในเรื่องของช่วงเวลา จำนวนหรือปริมาณ ประเภทหรือราคาของสินทรัพย์ดิจิทัลที่จะเข้าลงทุน

            จึงใคร่ขอแนะนำให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และผู้ที่อาจเข้าลงทุนในบริษัทฯ ได้โปรดใช้ความระมัดระวังในเรื่องของความเสี่ยงและความผันผวนที่อาจจะเกิดขึ้นกับหุ้นหรือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ นอกจากนี้ การลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลจะใช้สกุลเงินเหรียญสหรัฐ กลุ่มฯ จึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนสูงขึ้นตามไปด้วย

            แม้จะมีความเสี่ยงที่กล่าวถึงข้างต้น ตลอดจนมีความผันผวนที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนในการซื้อดังกล่าว งบกำไรขาดทุนของกลุ่มฯ จะไม่แสดงข้อมูลเกินจริงเกี่ยวกับผลกำไรจากการลงทุนดังกล่าว เนื่องจากการลงทุนดังกล่าวจะระบุเป็น “สินค้าคงเหลือสินทรัพย์ดิจิทัล” ซึ่งบันทึกมูลค่าด้วยราคาทุน หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับคืน แล้วแต่มูลค่าใดจะต่ำกว่า

            ด้วยนโยบายดังกล่าว งบกำไรขาดทุนของกลุ่มฯ จะแสดงกำไรของสินทรัพย์ดิจิทัลเมื่อที่มีการขายเงินลงทุน และเกิดกำไรเท่านั้น และแสดงผลขาดทุนจากการลงทุนเมื่อมีมูลค่าการลงทุนขั้นต่ำกว่าเงินลงทุน หรือ มีการขายเงินลงทุนออกไปแล้วก็ให้เกิดผลขาดทุน ด้วยนโยบายบัญชีที่มีความ Conservative งบกำไรขาดทุนของเราจะไม่แสดงผลการดำเนินงานเกินจริงเกี่ยวกับผลกำไรของกลุ่มฯ

            สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล คือ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564
บริษัทย่อยในต่างประเทศ ได้ซื้อสินทรัพย์ดิจิทัล (บิตคอยน์) จำนวนประมาณ 122.3158 บิตคอยน์ เป็นจำนวนเงิน 205.75 ล้านบาท (เทียบเท่า 6.6 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ) และได้บันทึกบัญชีเป็นสินค้าคงเหลือ

            บริษัทย่อยมีความเป็นเจ้าของและมีอำนาจควบคุมสินทรัพย์ดิจิทัล (บิตคอยน์) ของบริษัทย่อย โดยใช้บริการ บริษัทหลักทรัพย์จดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกาแห่งหนึ่ง เพื่อการจัดเก็บและซื้อขาย
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 มูลค่าที่จะได้รับคืนของสินทรัพย์ดิจิทัล (บิตคอยน์) เป็นจำนวนเงิน 7.21 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ มีกําไรจากสินทรัพย์ดิจิทัลที่ยังไม่ได้รับรู้ประมาณ 19.273 ล้านบาท (เทียบเท่าประมาณ 0.61 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ)

***ข้อมูลโดยสังเขปของบริษัทฯ

            BROOK เป็นบริษัทแรกที่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอแห่งประเทศไทยในปี 2544 บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจมากว่า 30 ปี BROOK สร้างมูลค่าให้กับลูกค้าโดยใช้ความรู้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งและเครือข่ายธุรกิจที่มี เพื่อให้บริการที่ปรึกษาที่หลากหลายสำหรับองค์กรและเจ้าของธุรกิจที่เป็นลูกค้า โดยกลุ่มฯ ได้มุ่งเน้นที่จะนำเสนอบริการที่ปรึกษาแบบครบวงจรแก่ลูกค้า เพื่อเพิ่มมูลค่าและความมั่งคั่งสูงสุด โดยมีจุดเด่นคือความสามารถให้คำปรึกษาในธุรกรรมที่ซับซ้อนและใช้เวลานานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเชื่อมโยงปัจจัยสำคัญทางธุรกิจและการเงินเข้าด้วยกัน ตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทฯ

            กลุ่ม BROOK มีผลงานให้บริการเป็นมูลค่ารวมของรายการทางการเงินที่ให้คำปรึกษามากกว่า 3 แสนล้านบาท นอกจากงานให้คำปรึกษา กลุ่มฯ ยังให้คำปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์และบริการด้านการบริหารจัดการเงินทุนอีกด้วย

 
รายงาน    ชัชชญา อังคุลี 
เรียบเรียง  ชัชชญา อังคุลี 
                อีเมล์. chatchaya@efinancethai.com

ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh


LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด