ข่าวหุ้นล่าสุด

BKI ตั้งเป้าเบี้ยรับรวมปี 64 โต 5% จากปีนี้โต 8% แตะ 2.28 หมื่นลบ.

 

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -23 พ.ย. 63 17:10 น.

  BKI ตั้งเป้าเบี้ยประกันภัยรับรวมปี 64 โต 5% แตะ 2.37 หมื่นลบ. ส่วนปีนี้ตามเป้าโต 8% หรือ 2.28 หมื่นลบ.

  นายอภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI เปิดเผยว่า ผลดำเนินงานในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2563 มีเบี้ยประกันภัยรับรวม 17,135.2 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้น 12.2% ด้านกำไรสุทธิจากการรับประกันภัยหลังหักค่าใช้จ่ายดำเนินงานเท่ากับ 1,517.6 ล้านบาท รายได้สุทธิจากการลงทุน 1,257.2 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทมีกำไรก่อนหักภาษีเงินได้ 2,774.8 ล้านบาท และ เมื่อหักค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้แล้ว บริษัทมีกำไรสุทธิ 2,362.7 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นถึง 26.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน คิดเป็นกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 22.19 บาท โดยดาดว่า สิ้นปีนี้บริษัทจะบรรลุเป้าหมายเบี้ยประกันภัยรับ 22,800 ล้านบาท หรือ เติบโต 8%

  สำหรับการดำเนินงานในปีหน้าบริษัทได้ตั้งเป้าหมายการเติบโตของเบี้ยประกันภัยรับรวม 5% หรือ แตะ 23,700 ล้านบาท โดยคาดการณ์ว่าธุรกิจประกันวินาศภัยจะมีแนวโน้มฟื้นตัวขึ้นจากปัจจัยบวกด้านยอดจำหน่ายรถยนต์ใหม่ในปีหน้าที่จะปรับเพิ่มขึ้น การลงทุนภาครัฐที่ยังมีต่อเนื่อง ประกอบกับ อัตราเบี้ยประกันภัยต่อในตลาดโลกที่คาดว่า จะปรับเพิ่มขึ้นส่งผลดีต่อเบี้ยประกันภัยทรัพย์สิน

  อย่างไรก็ตาม ถือว่าเป็นเป้าหมายการเติบโตที่ค่อนข้างท้าทาย เนื่องจากเศรษฐกิจไทยยังมีปัจจัยความเสี่ยงจากสถานการณ์ทางการเมืองภายในประเทศที่อาจยังมีความขัดแย้งส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนทั้งใน และ ต่างประเทศ อีกทั้ง ปัญหาหนี้ภาคครัวเรือนที่ยังอยู่ในอัตราที่สูง ซึ่งคาดว่า เศรษฐกิจไทยน่าจะเติบโต 3.5-4.5%

  ส่วนทิศทางการดำเนินงานในปีหน้าบริษัทได้เตรียมแผนงานและกลยุทธ์ทางธุรกิจเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ดังนี้ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ทำให้ผู้บริโภคตระหนักถึงความเสี่ยงภัยด้านสุขภาพมากขึ้น ประกอบกับ มีความกังวลด้านภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล และมีพฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น บริษัทจึงได้ออกผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่ตอบโจทย์ด้านความคุ้มครอง และกำลังซื้อของลูกค้าผ่านช่องทางการจำหน่ายที่เข้าถึงได้อย่างสะดวก และง่ายยิ่งขึ้น

  เช่น ประกันภัย Health IPD Plan แบบเหมาจ่าย (ไม่มี Limit ต่อครั้ง) ค่ารักษาพยาบาลจ่ายตามจริง ด้วยเบี้ยประกันภัยเริ่มต้น 9,000 บาท ความคุ้มครองสูงสุด 1 ล้านบาท โดยสามารถเข้ารักษาได้ทุกกลุ่มโรงพยาบาลทั่วประเทศ โดยตั้งเป้ามีเบี้ยประกัน 100 ล้านบาท ประกันภัยโรคมะเร็ง ในช่องทางออนไลน์ ซื้อง่าย ตอบคำถามสุขภาพเพียงข้อเดียว โดยให้ความคุ้มครองรวมสุงสุด 120,000 บาท ด้วยเบี้ยประกันภัยคงที่ ไม่ปรับเพิ่มตามอายุ เริ่มต้นเพียง 500 บาทต่อปี ครอบคลุมโรคมะเร็งทุกระยะ

  Personal Cyber Insurance ให้ความคุ้มครองความเสี่ยงภัยจากการใช้อินเทอร์เน็ตที่ครอบคลุมและหลากหลาย อาทิ การถูกโจรกรรมเงิน การซื้อและขายสินค้าออนไลน์ การถูกกลั่นแกล้ง (Cyberbullying) และ การถูกละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้บริโภคในสังคมปัจจุบัน

  การพัฒนาการบริการ บริษัทได้พัฒนาการบริการเพื่อให้สอดคล้องกับ Digital Lifestyle ของลูกค้า โดยร่วมกับพันธมิตรในการพัฒนา Health Care Platform ให้บริการปรึกษาปัญหาสุขภาพ ทั้งในรูปแบบของการประมวลผลเพื่อวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโรค( AI Symptom Checker) และ การบริการแพทย์ทางไกล (Telemedicine) โดยการบริการ AI จะเน้นไปที่การใช้ระบบเพื่อวิเคราะห์โรคในเบื้องต้นให้ผู้ใช้บริการรับทราบผลการวิเคราะห์อาการของโรค และ การบริการ Telemedicine เป็นบริการอีกทางเลือกหนึ่ง

  ซึ่งจะทำให้ลูกค้าได้รับความสะดวกสบายไม่ต้องเดินทางไปพบแพทย์ สามารถปรึกษาแพทย์เป็นการส่วนตัวผ่านทาง Application เมื่อปรึกษา และำ ได้รับคำวินิจฉัยเรียบร้อยสามารถรับยาตามคำสั่งยาของแพทย์ โดยยาจะถูกส่งให้ลูกค้าตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ ซึ่งจะทำให้ลูกค้าได้รับการบริการที่สะดวกยิ่งขึ้นทั้งยังสามารถบริหารจัดการเวลา และ ค่าใช้จ่ายได้มากขึ้นด้วย

  การพัฒนาเทคโนโลยี บริษัทได้ให้ความสำคัญของการเป็น Data Driven Organization ที่ใช้ฐานข้อมูลในการขับเคลื่อนธุรกิจให้ก้าวไปข้างหน้า โดยเน้นให้ผู้บริหาร และพนักงานนำข้อมูลมาใช้วิเคราะห์เพื่อสนับสนนการตัดสินใจทางธุรกิจทั้งในงานด้านรับประกันภัย สินไหมทดแทน และ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่รองรับความต้องการของลูกค้าในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย

  นอกจากนี้ บริษัทยังได้นำเทคโนโลยีด้าน AI และ Voice Chat BOT มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และการให้บริการแก่ลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น อาทิ โครงการระบบงาน AI Claims Contact Center ซึ่งใช้ AI เป็นผู้ช่วยอัจฉริยะในการรับโทรศัพท์จากลูกค้า โดยระบบสามารถประเมินความต้องการของลูกค้าผ่านการสนทนาด้วยน้ำเสียงเสมือนจริง

  นอกจากกลยุทธ์ที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว บริษัทยังคงมุ่งมั่นในการเป็น Business Partner ของลูกค้า และ คู่ค้าของบริษัทด้วยบริการ Risk Management ซึ่งเริ่มตั้งแต่การทำ Risk Survey โดยใช้อุปกรณ์ และ เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้

ลักษณะธุรกิจของ BKI
ธุรกิจด้านรับประกันวินาศภัยอันได้แก่ การประกันอัคคีภัย ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง ประกันภัยยานยนต์ ประกันภัยเบ็ดเตล็ด รวมทั้งการรับประกันภัยต่อ

 
รายงาน    กรณัช พลอยสวาท 
เรียบเรียง  จำเนียร พรทวีทรัพย์ 
อนุมัติ     อนุรักษ์ ลีประเสริฐสุนทร 


ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh


LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด