ข่าวหุ้นล่าสุด

TTB ทุ่ม 1.6 พันลบ.ซื้อหุ้น `ธนชาตประกันภัย-บล.ธนชาต` 10%

 

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -26 พ.ย. 64 8:37: น.

  TTB ทุ่มงบ 1,605 ล้านบาท เข้าซื้อหุ้น 10% ใน "ธนชาตประกันภัย- บล.ธนชาต" จากกลุ่มโนวาสโกเทียแบงก์ สร้างพันธมิตรทางธุรกิจ หวังยกระดับการให้บริการและเพิ่มความสามารถการแข่งขัน คาดธุรกรรมเสร็จสิ้น ธ.ค.นี้

  ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด ( มหาชน ) หรือ TTB แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)ว่า เมื่อวันที่ 25 พ.ย.64 ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารฯ ได้มีมติอนุมัติเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้นใน บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด ( มหาชน )ในสัดส่วน 10% ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด และ บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด ( มหาชน ) ในสัดส่วน 10% ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จาก Scotia Netherlands Holding B.V. (“BNS”) ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มของ The Bank of Nova Scotia มีมูลค่ารวมประมาณ 1,605 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น มูลค่าธุรกรรมการซื้อหุ้นธนชาตประกันภัย ประมาณ 1,102 ล้านบาท และมูลค่าธุรกรรมการซื้อหุ้น หลักทรัพย์ธนชาต ประมาณ 503 ล้านบาท คาดว่าธุรกรรมจะเสร็จสิ้นได้ภายในเดือนธ.ค.64

  ธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้นในครั้งนี้ เพราะเล็งเห็นถึงประโยชน์ต่อลูกค้าและผู้ถือหุ้นที่จะเกิดจากการสร้างพันธมิตรหลัก (Anchor partner) ทางธุรกิจและการสร้างความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ระหว่างกันเพื่อยกระดับการให้บริการและการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้กับธนาคารฯ ในอนาคต

  โดย ธนชาตประกันภัย นั้น เป็นบริษัทที่มีความชานาญและอยู่ในอุตสาหกรรมประกันวินาศภัยมายาวนาน ทั้งยังเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้นำตลาด โดยมีส่วนแบ่งตลาด 4.8% ถือเป็นลำดับที่ 7 ของอุตสาหกรรม(1) และมีทุนจดทะเบียนที่ชาระแล้ว 4.9 พันล้านบาท สูงสุดเป็นอันดับ 1 ในกลุ่มประกันวินาศภัย และมีอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนสูงถึง 1,381% ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำ ด้วยปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งนี้ ธนาคารฯ มองเห็นถึงศักยภาพและความพร้อมของ ธนชาตประกันภัย ที่จะเข้ามาเป็นพันธมิตรหลักที่จะช่วยสนับสนุนธุรกิจเช่าซื้อ (Hire purchase) ร่วมพัฒนาและนำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันรถยนต์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า ซึ่งจะเป็นประโยชน์และช่วยเพิ่มส่วนแบ่งตลาดประกันภัยรถยนต์ นอกจากนั้น ยังมองถึงโอกาสในการต่อยอดและพัฒนาแพลตฟอร์มการให้บริการด้านรถยนต์(Car Ecosystem) อย่างครบวงจรในอนาคต

  สำหรับ หลักทรัพย์ธนชาต เป็นบริษัทหลักทรัพย์ชั้นนาที่อยู่ในธุรกิจมายาวนานและมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งเช่นกัน โดยมีทุนจดทะเบียนที่ชาระแล้ว 3.0 พันล้านบาท และมีเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ 61% ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำ ที่ 7% ย่อมสร้างความไว้วางใจและความมั่นใจให้กับลูกค้าหากจะเข้ามาเป็นพันธมิตรหลัก ทั้งในส่วนบริการด้านการลงทุนสำหรับ
ลูกค้ารายย่อย ช่วยให้ลูกค้าสามารถบริหารจัดการพอร์ตความมั่งคั่ง (Wealthmanagement) ได้ครบทุกแง่มุมการลงทุนแบบ 360 องศา และบริการสาหรับกลุ่มลูกค้าธุรกิจ ซึ่งจะช่วยยกระดับบริการด้านการบริหารเงินทุนที่ธนาคาร

  ผลการดา เนินงานรอบ 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย.64 ธนชาตประกันภัย และหลักทรัพย์ธนชาตมีกำไรสุทธิเป็นจำนวน 670 ล้านบาท และจำนวน 500 ล้านบาท ตามลำดับ

ลักษณะธุรกิจของ TTB
ดำเนินธุรกิจธนาคารพาณิชย์เต็มรูปแบบแก่ลูกค้า 3 กลุ่มหลัก คือ กลุ่มลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ ลูกค้าเอสเอ็มอี และลูกค้ารายย่อย โดยมีกลุ่ม ไอเอ็นจี สถาบันการเงินของประเทศเนเธอร์แลนด์ เป็นพันธมิตรทางธุรกิจและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกับกระทรวงการคลัง

 


เรียบเรียง  จารุวรรณ เอี่ยมยิ่งพานิช 
                อีเมล์. charuwan@efinancethai.com

อนุมัติ     อนุรักษ์ ลีประเสริฐสุนทร 

ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

LATEST NEWS

ข่าวที่เกี่ยวข้องล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh