ข่าวหุ้นล่าสุด

KTB กำไร Q3/62 ที่ 6.35 พันลบ.ลดลง 18.9% ส่วน 9 เดือนกำไร 2.18หมื่นลบ.

 

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -21 ต.ค. 62 8:43: น.

  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KTB รายงานผลดำเนินงานไตรมาส 3/62 มีกำไรสุทธิ 6,355 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 18.9 จากช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 7,838.34 ล้านบาท เป็นผลจากมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากการตั้งสำรองผลประโยชน์พนักงานกรณีเกษียณตามประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจ แม้รายได้จากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น ส่งผลงวด 9 เดือน มีกำไรสุทธิ 21,825 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 2.3 จากช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 22,332.7 ล้านบาท

  ไตรมาส 3 /62 สินเชื่อของธนาคารขยายตัวต่อเนื่อง ขณะที่รายได้ดอกเบี้ยสุทธิต่อสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้ (NIM) อยู่ที่ 3.08 ลดลงเล็กน้อยจากช่วงเดียวกันปีก่อน หลังการปรับลดดอกเบี้ยเงินกู้ ขณะที่รายได้ค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.1

  ณ 30 ก.ย. 62 อัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูยต่อสินเชื่อด้อยคุณภาพ (Coverage Ratio) เพิ่มขึ้นอยู่ที่ร้อยละ 128.07 ส่วนสินเชื่อด้อยคุณภาพก่อนหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อสินเชื่อรวม (NPLs Ratio-Gross) อยู่ที่ร้อยละ 4.58 เปลี่ยนแปลงเล็กน้อยจากร้อยละ 4.53 ณ สิ้นปี 61 สินเชื่อด้อยคุณภาพปรับตัวขึ้น ในขณะที่อัตรสส่วนสินเชื่อด้อยคุณภาพหลังหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพต่อสินเชื่อรวมหลังหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ (NPLs Ratio-Net) เท่ากับร้อยละ 1.92 ลดลงเล็กน้อยจากสิ้นปี 61

รายละเอียด คลิ๊ก

ลักษณะธุรกิจของ KTB
ธุรกิจธนาคารพาณิชย์เต็มรูปแบบ โดยมีสาขาอยู่ทั่วภูมิภาคในประเทศไทย และในบางภูมิภาคหลักของโลก

 


เรียบเรียง  จารุวรรณ เอี่ยมยิ่งพานิช 
                อีเมล์. charuwan@efinancethai.com

อนุมัติ     อนุรักษ์ ลีประเสริฐสุนทร 


ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh


LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด