ข่าวหุ้นล่าสุด

SIMAT เผยบ.ย่อยลดถือหุ้นใน `ฮินซิซึ สกรีนฯ`เหลือ 75.01% จาก 100%

 

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -18 ก.ย. 62 9:01: น.

  บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ SIMAT แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า ปัจจุบัน HST มีสัดส่วนการถือหุ้นใน HSPT อยู่ในสัดส่วน 75.01% และนายเฉิน ชี นักลงทุนชาวจีน ถือ 24.99%
  ตามที่บริษัท ฮินซิซึ (ประเทศไทย) จำกัด (HST) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยโดยทางตรงของบริษัท และเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในสัดส่วน 100% ของบริษัท ฮินซิซึ สกรีน พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด หรือ HSPT ซึ่งเป็นริษัทย่อยโดยทางอ้อมของบริษัท สละสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (RO) ของ HST ใน HSPT เป็นจำนวน 99,950 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วน24.99% ให้กับนายเฉิน ชี นักลงทุนชาวจีน จากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ HSPT อีกจำนวน 34 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียน 6 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียน 40 ล้านบาทนั้น
  ขณะนี้การเพิ่มทุนดังกล่าวได้ดำเนินการจดทะเบียนต่อนายทะเบียน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เสร็จสิ้นแล้วในวันที่ 18 กันยายน 2562 ทำให้ปัจจุบัน HST มีสัดส่วนการถือหุ้นใน HSPT อยู่ในสัดส่วน 75.01%

ลักษณะธุรกิจของ SIMAT
- ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจรทั้งการจำหน่ายอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ การพัฒนาซอฟท์แวร์ และการให้บริการบำรุงรักษาทั่วประเทศ - ให้บริการออกแบบ พัฒนา และแปรรูปสิ่งพิมพ์มีกาว สำหรับลูกค้าอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยการจัดหาและพัฒนาวัตถุดิบ และออกแบบกระบวนการผลิตให้ผลิตภัณฑ์มีคุณสมบัติเฉพาะตรงตามความต้องการของลูกค้า - ให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านระบบโครงข่ายใยแก้วนำแสง (Fiber optic) ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาและเชียงใหม่ ภายใต้แบรนด์ SINET - จำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เช่น คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ โน้ตบุ้ค พริ้นเตอร์ และอุปกรณ์อื่นๆ ในลักษณะขายเป็นโครงการใหญ่ ให้แก่ หน่วยงานรัฐบาล และ บริษัทเอกชนขนาดใหญ่ ในประเทศมาเลเซีย

เรียบเรียง  จำเนียร พรทวีทรัพย์ 
อนุมัติ     อนุรักษ์ ลีประเสริฐสุนทร 


ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh


LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด