efinancethai

ข่าวหุ้นล่าสุด

ปิดตลาด TFEX วันที่ 18 มิ.ย. 67 สินค้า SET50 Index Futures มีปริมาณการซื้อขายรวมทั้งตลาด 247,696 สัญญา

 

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -18 มิ.ย. 67 17:20 น.

 

ปิดตลาด TFEX วันที่ 18 มิ.ย. 67 รายละเอียดดังนี้
         
SET50 Index Futures (2 สัญญาที่มีการซื้อขายสูงสุด)
สัญญา ปิด ราคาที่ใช้ชำระราคา เปลี่ยนแปลง ปริมาณการซื้อขาย
S50M24 802.40 0.00 3.00 194,497
S50U24 799.20 0.00 2.60 39,453
ปริมาณการซื้อขายรวมทั้งหมด 247,696 สัญญา
         
Sector Index Futures (สัญญาที่มีการซื้อขายสูงสุด)
สัญญา ปิด ราคาที่ใช้ชำระราคา เปลี่ยนแปลง ปริมาณการซื้อขาย
- - - - -
ปริมาณการซื้อขายรวมทั้งหมด - สัญญา
         
SET50 Index Options
Call Options (สัญญาที่มีการซื้อขายสูงสุด )
สัญญา ปิด ราคาที่ใช้ชำระราคา เปลี่ยนแปลง ปริมาณการซื้อขาย
S50M24C825 0.90 0.00 0.10 1,767
ปริมาณการซื้อขายรวมทั้งหมด 4,761 สัญญา
Put Options (สัญญาที่มีการซื้อขายสูงสุด )
สัญญา ปิด ราคาที่ใช้ชำระราคา เปลี่ยนแปลง ปริมาณการซื้อขาย
S50M24P750 0.10 0.00 -0.10 1,914
ปริมาณการซื้อขายรวมทั้งหมด 6,459 สัญญา
         
Single Stock Futures (สัญญาที่มีการซื้อขายสูงสุด)
สัญญา ปิด ราคาที่ใช้ชำระราคา เปลี่ยนแปลง ปริมาณการซื้อขาย
EAU24 19.05 0.00 -0.77 561
ปริมาณการซื้อขายรวมทั้งหมด 5,209 สัญญา
         
Interest Rate Futures
3M BIBOR Futures (สัญญาที่มีการซื้อขายสูงสุด)
สัญญา ปิด ราคาที่ใช้ชำระราคา เปลี่ยนแปลง ปริมาณการซื้อขาย
- - - - -
ปริมาณการซื้อขายรวมทั้งหมด - สัญญา
5Y Gov Bond Futures (สัญญาที่มีการซื้อขายสูงสุด)
สัญญา ปิด ราคาที่ใช้ชำระราคา เปลี่ยนแปลง ปริมาณการซื้อขาย
- - - - -
ปริมาณการซื้อขายรวมทั้งหมด - สัญญา
         
USD Futures (สัญญาที่มีการซื้อขายสูงสุด )
สัญญา ปิด ราคาที่ใช้ชำระราคา เปลี่ยนแปลง ปริมาณการซื้อขาย
USDM24 36.78 0.00 0.02 9,029
ปริมาณการซื้อขายรวมทั้งหมด 21,302 สัญญา
         
Gold Futures (สัญญาที่มีการซื้อขายสูงสุด )
สัญญา ปิด ราคาที่ใช้ชำระราคา เปลี่ยนแปลง ปริมาณการซื้อขาย
GFV24 40,930.00 0.00 -10.00 15
ปริมาณการซื้อขายรวมทั้งหมด 23 สัญญา
         
Mini Gold Futures (สัญญาที่มีการซื้อขายสูงสุด )
สัญญา ปิด ราคาที่ใช้ชำระราคา เปลี่ยนแปลง ปริมาณการซื้อขาย
GF10M24 40,520.00 0.00 -130.00 930
ปริมาณการซื้อขายรวมทั้งหมด 1,779 สัญญา
         
Brent Crude Oil Futures (สัญญาที่มีการซื้อขายสูงสุด )
สัญญา ปิด ราคาที่ใช้ชำระราคา เปลี่ยนแปลง ปริมาณการซื้อขาย
- - - - -
ปริมาณการซื้อขายรวมทั้งหมด - สัญญา
         
         
หมายเหตุ :
มกราคม(F) กุมภาพันธ์(G) มีนาคม(H)
เมษายน(J) พฤษภาคม(K) มิถุนายน(M)
กรกฎาคม(N) สิงหาคม(Q) กันยายน(U)
ตุลาคม(V) พฤศจิกายน(X) และธันวาคม(Z)
         
         
ตารางสรุปการซื้อขาย TFEX คลิกที่นี่

ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

LATEST NEWS

ข่าวที่เกี่ยวข้องล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh