ข่าวหุ้นล่าสุด

EA จัดตั้ง 2 บริษัทย่อย ดำเนินธุรกิจกำจัดขยะ-ผลิตรถบัส รถบรรทุกไฟฟ้า

www.irplus.in.th Investor Relations Info : EA
 

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -11 ก.ย. 62 8:35: น.

  บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯว่า บริษัทได้จัดตั้ง 2 บริษัทย่อยใหม่ ประกอบด้วย บริษัท สมาร์ท เวสท์ เมเนจเมนท์ จำกัด "Smart Waste Management Co., Ltd." เพื่อดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการกำจัดขยะทุกประเภท และ บริษัท อีวีนาว จำกัด ดำเนินธุรกิจ ผลิตและจาหน่ายรถบัสไฟฟ้า รถบรรทุกไฟฟ้า และยานพาหนะอื่นทุกประเภท รวมถึงธุรกิจบริการขนส่งสาธารณะ

  รายละเอียด คลิ๊ก

ลักษณะธุรกิจของ EA
EA และบริษัทย่อย ดำเนินธุรกิจหลัก 5 ธุรกิจ 1.) ธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำมันไบโอดีเซล (B100) กลีเซอรีนบริสุทธิ์ และผลิตภัณฑ์พลอยได้2.) ธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย)3.) ธุรกิจพัฒนาและผลิตแบตเตอรี่ (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย) 4.) ธุรกิจบริการสถานีอัดประจุไฟฟ้า และสถานีบริการน้ำมัน เชื้อเพลิงอื่นๆ เพื่อยานยนต์ทุกประเภท รวมถึงกิจการขายปลึกสินค้า ในร้านค้าปรึกทั่วไป ร้านสะดวกซื้อ และธุรกิจศูนย์การค้า พร้อมการให้บริการด้านโลจิสติก (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย) 5.) ธุรกิจวิจัย และพัฒนา (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย)

เรียบเรียง  จารุวรรณ เอี่ยมยิ่งพานิช 
                อีเมล์. charuwan@efinancethai.com

อนุมัติ     สุรเมธี มณีสุโข 


ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh


LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด