ข่าวหุ้นล่าสุด

KBANK เผยปี 63 กำไร 2.9 หมื่นลบ. ลดลง 23% ตั้งสำรองสูงรับความไม่แน่นอน

 

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -21 ม.ค. 64 9:04: น.

  KBANK เผยปี 63 กำไรวูบ 23.86% เหลือ 29,487.11 ล้านบาท หลังตั้งสำรองเพิ่มขึ้นรองรับความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจจากผลกระทบโควิด-19 แม้ยอดปล่อยสินเชื่อโต 12.13% หนุนรายได้ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น ส่วนไตรมาส 4/63 มีกำไร 13,258 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 50% หลังตั้งสำรองน้อยกว่าไตรมาสอื่น

  ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KBANK รายงานผลดำเนินงานปี 63 มีกำไรสุทธิ 29,487.11 ล้านบาท ลดลง 23.86% จากปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 38,726.74 ล้านบาท เกิดจากการที่ธนาคารใช้หลักความระมัดระวงัอย่างต่อเนื่องในการพิจารณาสำารองผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (Expected credit loss: ECL) เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 9,536ล้านบาท หรือ 28.04% เนื่องจากความไม่แน่นอนในสูงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่มีผลกระทบที่รุนแรงทั้งในและต่างประเทศ

  โดยปี 63 ธนาคารจึงพิจารณาตั้งสำรองในไตรมาส 4 ลดลงเมื่อเทียบสามไตรมาสของปี โดยเมื่อรวมการตั้งสำรองทั้งปี มีจำนวน 43,548 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.17% ส่วนรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ย ลดลง 20.65%

  ในปี 63 ธนาคารรายได้จากการดำเนินงานสุทธิ 154,891 ล้านบาท ลดลง 3.49% จากปีก่อน โดยมีรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ 109,022 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.17% ส่วนใหญ่เกิดจากการลดลงของค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย จากการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย และลดการนำส่งเงินเข้ากองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ทำให้อัตราผลตอบแทนสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้สุทธิ (Net interest margin: NIM) อยู่ที่ 3.27% ส่วนรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ย ลดลง 20.65%

  สำหรับค่าใช้จ่ายนจากการดำเนินงานอยู่ที่ 69,996 ล้านบาท ลดลง 3.76% ส่วนใหญ่เกิดจากการลดลงของประมาณการค่าใช้จ่ายพนักงาน และค่าใช้จ่ายทางการตลาด โดยไตรมาส 4/63 มีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับเทคโนโลโยสารสนเทศ ให้สามารถรองรับความต้องการของลูกค้า

  ณ วันที่ 31 ธ.ค.63 ธนาคารมีเงินให้สินเชื่อ 2,244,821 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12.13% เป็นเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพต่อเงินให้สินเชื่อ อยู่ที่ 3.93% เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 62 ที่อยู่ 3.65% มีอัตราส่วนค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดึ้นต่อสินเชื่อด้อยคุณภาพ (Coverage Ratio) ที่ 149.19% อัตราส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยงตามเกณฑ์ Basel III อยู่ที่ 18.80% เป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่ 16.13 ที่อยู่ 3.65%

  ส่วนไตรมาส 4/63 มีกำไรสุทธิ 13,258 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 50% จากช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 8,802 ล้านบาท มีรายได้จากการดำเนินงานสุทธิ 38,911 ล้านบาท ลดลง 6.7% จากช่วงเดียวกันปีก่อน โดยมีรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ 26,603 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4%

 

ลักษณะธุรกิจของ KBANK
ธนาคารกสิกรไทยประกอบกิจการธนาคารพาณิชย์ ธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องตามที่ได้รับอนุญาตไว้ในพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงินฯ และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ และประกาศที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ธนาคารมีเครือข่ายสาขาจำนวน 886 สาขา และเครื่องอิเล็กทรอนิกส์สำหรับทำธุรกรรมด้วยตนเอง 10,973 เครื่อง ครอบคลุมทุกพื้นที่และเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า นอกจากนี้ ธนาคารมีเครือข่ายการให้บริการในต่างประเทศรวม 16 แห่ง ใน 8 ประเทศ มีศูนย์กลางการดำเนินงานและให้บริการที่สำนักงานใหญ่

 


เรียบเรียง  จารุวรรณ เอี่ยมยิ่งพานิช 
                อีเมล์. charuwan@efinancethai.com

อนุมัติ     อนุรักษ์ ลีประเสริฐสุนทร 


ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh


LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด