ข่าวหุ้นล่าสุด

CIMBT อวดงบ Q3/64 กำไรโต 822% หนุนงวด 9 เดือน กำไรพุ่งแตะ 1.7 พันลบ.

 

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -21 ต.ค. 64 9:02: น.

   CIMBT เผย Q3/64 มีกำไร 753.38 ลบ. โต 822%  จากงวดเดียวกันปีก่อน  ส่วน 9 เดือนกำไรโต 16.4% อยู่ที่ 1.7 พันลบ. หลังคุมค่าใช้จ่ายดี - รายได้ค่าธรรมเนียมโต แต่รายได้จากการดำเนินงานยังลดลง ฟากสินเชื่อลดลง 4.6% - NPL ลดลงมาอยู่ที่ 4.4% 

    นายพอล วอง ชี คิน กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร   ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ CIMBT เปิดเผยผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า ผลประกอบการงวดไตรมาส 3/64 มีกำไร 753.38 ล้านบาท หรือ 0.02 บาท/หุ้น เพิ่มขึ้น 822.69% จากงวดเดียวกันปี 63 ที่มีกำไร 81.65 ล้านบาท หรือ 0.002 บาท/หุ้น
 
   ส่วนงวด 9 เดือนปี 63 มีกำไร 1,708.15 ล้านบาท หรือ 0.05 บาท/หุ้น เพิ่มขึ้น 16.4% จากงวดเดียวกันปี 63 ที่มีกำไร 1,467.53 ล้านบาท หรือ 0.04 บาท/หุ้น  โดย 9 เดือนที่ผ่านมาธนาคารควบคุมค่าใช้จ่ายที่ดีขึ้นส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานลดลง 12.3%  เนื่องจากการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารด้านทรัพยากรบุคคลและการบริหารจัดการเพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายที่ดีขึ้น    ทำให้อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่อรายได้จากการดำเนินงานงวดเก้าเดือนปี 64 อยู่ที่ 55.7% ปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี 63 อยู่ที่ 60.1% ด้านผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นลดลง 6.0% 

   รายได้จากการดำเนินงาน สำหรับงวดเก้าเดือนปี 64  มีจำนวน 10,883.8 ล้านบาท ลดลงจำนวน 620.3 ล้านบาท หรือ 5.4% เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันปี 63 เนื่องจากการลดลงของรายได้ดอกเบี้ยสุทธิจำนวน 783.6 ล้านบาท หรือ 9.4% เนื่องจากการลดลงของรายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้สินเชื่อและธุรกิจเช่าซื้ออันเนื่องมาจากการขยายตัวของสินเชื่อลดลง

   แต่รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิเพิ่มขึ้น 159.5 ล้านบาท หรือ 16.7% ส่วนใหญ่เกิดจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ค่าธรรมเนียมจากการเป็นนายหน้าขายประกันและหน่วยลงทุน      รายได้จากการดำเนินงานอื่นเพิ่มขึ้นจำนวน 3.8 ล้านบาท หรือ 0.2% สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของกำไรสุทธิจากเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
 
   สำหรับอัตราส่วนรายได้ดอกเบี้ยสุทธิต่อสินทรัพย์เฉลี่ย (Net Interest Margin – NIM) สำหรับงวดเก้าเดือน อยู่ที่ 3.1% ลดลงจากงวดเดียวกันปี 63 อยู่ที่ 3.3% เป็นผลจากการลดลงของรายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้สินเชื่อและธุรกิจเช่าซื้อ

   วันที่ 30 ก.ย.64 เงินให้สินเชื่อสุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี (รวมเงินให้สินเชื่อซึ่งค้ำประกันโดยธนาคารอื่นและเงินให้สินเชื่อแก่สถาบันการเงิน) ของกลุ่มธนาคารอยู่ที่ 216.6 พันล้านบาท ลดลง 4.6% เมื่อเทียบกับสิ้นปี 63  กลุ่มธนาคารมีเงินฝาก (รวมตั๋วแลกเงิน หุ้นกู้ และผลิตภัณฑ์ทางการเงินบางประเภท) จำนวน 251.0 พันล้านบาท ลดลง 0.2% จากสิ้นปี 63 ซึ่งมีจำนวน 251.4 พันล้านบาท อัตราส่วนสินเชื่อต่อเงินฝาก (the Modified Loan to Deposit Ratio) ของกลุ่มธนาคารลดลง 86.3% จาก 90.3%  ณ สิ้นปี 63  

   ส่วนสินเชื่อด้อยคุณภาพ (NPLs) อยู่ที่ 9.6 พันล้านบาท อัตราส่วนสินเชื่อด้อยคุณภาพ ต่อเงินให้สินเชื่อทั้งสิ้นอยู่ที่ 4.4% ลดลงเมื่อเทียบกับสิ้นปี 63 ที่อยู่ที่  4.6%  สาเหตุหลักจากการขายสินเชื่อด้อยคุณภาพในปี 2564 การบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ การปรับปรุงการบริหารคุณภาพสินทรัพย์และกระบวนการในการเก็บหนี้

   อัตราส่วนค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ  อยู่ที่ 105.9%  เพิ่มขึ้นจาก  93.3% เมื่อสิ้นปี 63   ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของกลุ่มธนาคารอยู่ที่จำนวน 9.4 พันล้านบาท เป็นเงินสำรองส่วนเกินตามเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทยจำนวน 1.7 พันล้านบาท

   เงินกองทุนรวมของกลุ่มธนาคาร ณ สิ้นวันที่ 30 ก.ย. 64 มีจำนวน 54.0 พันล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนเงินกองทุนรวมต่อสินทรัพย์เสี่ยง 20.7% โดยเป็นอัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่ 15.0%

ลักษณะธุรกิจของ cimbt
ธุรกิจธนาคารพาณิชย์เต็มรูปแบบ มีสาขาอยู่ทั่วภูมิภาคในประเทศไทย และเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มซีไอเอ็มบี สถาบันการเงินที่มีชื่อเสียงของประเทศมาเลเซีย

 


เรียบเรียง  สุรเมธี มณีสุโข 
                อีเมล์. suramatee@efnancethai.com

อนุมัติ     อนุรักษ์ ลีประเสริฐสุนทร 

ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh


LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด