ข่าวหุ้นล่าสุด

KKP เผย Q3 กำไรวูบ 16.3% หลังตั้งสำรองพุ่ง ส่วน 9 เดือนกำไรหาย 6.8%

 

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -20 ต.ค. 63 8:46: น.

   KKP เผย Q3/63 มีกำไร 1,346.93 ลบ. ลดลง 16.3% หลังตั้งสำรองสูงรับความศก.ชะลอ แต่กำไรจากการดำเนินงานโต 13.2% ตามรายได้ดบ.เพิ่ม ส่วนสินเชื่อยังโต 8.22% จากกลุ่มเช่าซื้อรถ ฟาก 9 เดือนมีกำไร 4,015.18 ลบ.ลดลง 6.8%

    ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) หรือ KKP เปิดเผยผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า ผลประกอบการงวดไตรมาส 2/63 (Q2/63) มีกำไร 1,346.93 ล้านบาท หรือ 1.59 บาท/หุ้น ลดลง 16.3% จากงวดเดียวกันปี 62 ที่กำไร 1,609.88 ล้านบาท หรือ 1.90 บาท/หุ้น
 
   โดยกำไรที่ลดลง มาจากการพิจารณาตั้งผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเพิ่มเติมตามหลักความระมัดระวังเพื่อรองรับความไม่แน่นอนที่ยังคงมีอยู่จากการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ 

   ทางด้านกำไรจากการดำเนินงานก่อนหักผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นและภาษีเงินได้สำหรับ Q3/63 เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน 13.2% โดยรายได้ดอกเบี้ยสุทธิเพิ่มขึ้น 9.4% ขณะที่รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยปรับลดลง  26.9% จากการชะลอตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ โดยธนาคารยังคงควบคุมค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพส่งผลให้ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน

    สำหรับสินเชื่อของ ณ สิ้น Q3/63 ขยายตัว 8.22% จากสิ้นปี 62 โดยหลักมาจากการขยายตัวในส่วนของสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ที่ยังคงขยายตัวได้จากสิ้นปี รวมถึงการขยายตัวของสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่อบรรษัท ในด้านคุณภาพของสินเชื่อ อัตราส่วนสินเชื่อที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตต่อสินเชื่อรวม อยู่ที่ 2.92% ปรับลดลงจากสิ้นปี 62 ที่อยู่ที่ 4.0% จากการบริหารคุณภาพสินเชื่ออย่างต่อเนื่องของธนาคาร และบางส่วนเกิดจากการที่ลูกค้าที่อยู่ภายใต้มาตรการช่วยเหลือส่วนใหญ่ยังคงอยู่ภายใต้ระยะเวลาพักชาระหนี้
 
   ขณะที่เงินกองทุน ธนาคารยังคงมีสถานะเงินกองทุนอยู่ในระดับที่สูงและเกินกว่าเกณฑ์ที่กำหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย โดย ณ สิ้น Q3/63 ธนาคารมีอัตราส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยงอยู่ที่ 18.16%

   ด้านธุรกิจตลาดทุน บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จากัด (มหาชน) มีส่วนแบ่งตลาด (SET และ mai ไม่รวมบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท)  11.91% ซึ่งเป็นอันดับที่ 1 จากจำนวนบริษัทหลักทรัพย์ทั้งหมด 38 แห่ง โดยเพิ่มขึ้นจาก 10.26% ใน Q2/63

   สำหรับงวด 9 เดือนปี 63 มีกำไร 4,015.18 ล้านบาท หรือ 4.74 บาท/หุ้น ลดลง 6.8% จากงวดเดียวกันปี 62 ที่มีกำไร 4,308.61 ล้านบาท หรือ 5.09 บาท/หุ้น  
 

 

 


เรียบเรียง  สุรเมธี มณีสุโข 
                อีเมล์. suramatee@efnancethai.com

อนุมัติ     อนุรักษ์ ลีประเสริฐสุนทร 


ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh


LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด