ข่าวหุ้นล่าสุด

POLAR เชื่อถูก `ยกเลิกล้มละลาย` หลังทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 1,298 เท่า

 

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -25 มิ.ย. 62 17:33 น.

  บริษัท โพลาริส แคปปิตัล จำกัด (มหาชน) หรือ POLAR แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า บริษัทฯจะถูก “ยกเลิกการล้มละลาย” ตามมาตรา 135 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย เนื่องจากมีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน เกินกว่า 1,298 เท่า
  
หลังเจ้าหนี้ที่คงเหลืออยู่เพียง 2 ราย คือเจ้าหนี้รายที่ 7 และเจ้าหนี้รายที่ 10 จำนวนหนี้ตามคำขอรับชำระหนี้ 263 ล้านบาทเศษ ได้มีคำสั่งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ฉบับลงวันที่ 24 มิถุนายน 2562 ให้มีสิทธิได้รับชำระหนี้เพียง 3 ล้านบาทเศษเท่านั้น
  นายอุรุชา จันทร์หง่อม ที่ปรึกษากฎหมายของบรษัทฯ ได้ให้ความเห็นว่า เมื่อนำหนี้สินของบริษัทฯ จำนวน 3 ล้านบาทเศษดังกล่าว มาเปรียบเทียบกับทรัพย์สินของบริษัทฯ จำนวน 5,044 ล้านบาทเศษ ที่ปรากฏในงบการเงินปี 2559 แล้ว เท่ากับว่า บรษัทฯ มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน เกินกว่า 5,040 ล้านบาท หรือมีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน เกินกว่า 1,298 เท่า และบริษัทฯ มิได้มีหนี้สินล้นพ้นตัวแต่อย่างใด (โดยหนังสือรับรองฉบับล่าสุด ฉบับวันที่ 25 มิถุนายน 2562 บริษัทฯมีจำนวนทุนชำระแล้ว จำนวน 8,514,951,720 หุ้น ราคาพาร์ หุ้นละ 30 บาท ดังนั้น มูลค่าของทรัพย์สินที่หักด้วยหนี้สิน จะเท่ากับส่วนของผู้ถือหุ้นเป็นบวกอยู่ 59 สตางค์ต่อหุ้น) ดังนั้น หากเมื่อหนี้สินดังกล่าวของบริษัทฯ ได้ชำระให้แก่เจ้าหนี้เต็มจำนวนแล้ว บริษัทฯจะถูก “ยกเลิกการล้มละลาย” ตามมาตรา 135 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย

  รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่

ลักษณะธุรกิจของ POLAR
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย ทั้งแนวราบและแนวสูง

 


เรียบเรียง  จำเนียร พรทวีทรัพย์ 
อนุมัติ     ดาริน ปริญญากุล 


ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh


LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด