ข่าวหุ้นล่าสุด

RATCH ใช้งบ 1.6 พันลบ.ขยายกำลังผลิตไฟฟ้า 30 MW

 

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -5 ส.ค. 63 8:47: น.

  บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ RATCH แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)ว่า  บริษัท ราช โคเจนเนอเรชั่น จำกัด  ได้รับความเห็นชอบจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ขยายกำลังการผลิตไฟฟ้า 30 เมกะวัตต์ และกำลังผลิตไอน้ำประมาณ 5.46 ตัน/ชั่วโมง เพื่อจำหน่ายให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรม ใช้เงินลงทุน 1,600 ล้านบาท เริ่มก่อสร้าง ก.พ.64 และเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ ก.ค.65

ลักษณะธุรกิจของ RATCH
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจในรูปแบบบริษัทโฮลดิ้ง โดยลงทุนถือหุ้นในบริษัทอื่น ซึ่งมีสถานะเป็นบริษัทหลัก บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมค้าของบริษัทฯ ขึ้นอยู่กับสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ลงทุนในบริษัทพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงหลักประเภทต่างๆ โครงการพลังงานทดแทน ตลอดจนธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับการผลิตไฟฟ้าและธุรกิจพลังงานด้านอื่นๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รายได้หลักของบริษัทฯ มาจากเงินปันผลและส่วนแบ่งกำไร

 


เรียบเรียง  จารุวรรณ เอี่ยมยิ่งพานิช 
                อีเมล์. charuwan@efinancethai.com

อนุมัติ     อนุรักษ์ ลีประเสริฐสุนทร 


ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh


LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด