ข่าวหุ้นล่าสุด

TU ปิดโครงการซื้อหุ้นคิืน เก็บได้ 116.68 ล้านหุ้น เป็นเงิน 1.5 พันลบ.

 

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -1 ต.ค. 63 8:42: น.

   บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ TU แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า บริษัทครบกำหนดระยะเวลาซื้อหุ้นคืน โดยซื้อหุ้นคืนได้จำนวนทั้งสิ้น 116,682,800 หุ้น หรือ2.45% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด คิดเป็นจานวนเงินทั้งสิ้น 1,517,730,840 บาท

ลักษณะธุรกิจของ TU
ผลิตและส่งออกอาหารสำเร็จรูปแช่แข็งและบรรจุกระป๋อง และขยายธุรกิจให้ครบวงจรด้วยธุรกิจอาหารสำเร็จรูปและอาหารว่าง โดยเน้นอาหารทะเล ธุรกิจบรรจุภัณฑ์และสิ่งพิมพ์ ธุรกิจการตลาดภายในประเทศ ธุรกิจอาหารสัตว์ และธุรกิจพัฒนาสายพันธุ์กุ้งเพื่อจำหน่าย

 


เรียบเรียง  จารุวรรณ เอี่ยมยิ่งพานิช 
                อีเมล์. charuwan@efinancethai.com

อนุมัติ     พิมพ์รภัส ศิริไพรวัน 


ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh


LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด