ข่าวหุ้นล่าสุด

SCC เผยโรงปูนในเมียนมาหยุดผลิตชั่วคราว จากผลกระทบข้อพิพาทของกลุ่มผถห.

 

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -29 ต.ค. 63 13:36 น.

  SCC แจ้งหยุดการผลิตชั่วคราวของ Mawlamyine Cement Limited ประเทศเมียนมา ตั้งแต่ กลาง ต.ค.จากผลกระทบข้อพิพาทของกลุ่มผู้ถือหุ้น

  บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ SCC แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า Mawlamyine Cement Limited (หรือ “MCL”) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนในประเทศเมียนมาระหว่างบริษัทเอสซีจี ซิเมนต์ จากัด (หรือ “SCG Cement”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ SCC ถือหุ้นทั้งหมดและ Pacific Link Cement Industry Ltd. (หรือ “PLCI”) ซึ่งเป็นบริษัทเมียนมา ได้หยุดการผลิตเป็นการชั่วคราวตั้งแต่กลางเดือนตุลาคม 2563 เนื่องจากไม่มีหินปูน ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตปูนซีเมนต์ สาเหตุจากข้อพิพาทระหว่าง SCG Cement ผู้ถือหุ้นใหญ่ของ MCL และ PLCI ทำให้ MCL ไม่สามารถเข้าพื้นที่เหมืองหินปูนได้

  หลังจากการเจรจากับ PLCI ไม่ประสบความสำเร็จในช่วงที่ผ่านมา SCG Cement ได้ยื่นคำร้องเพื่อดำเนินการระงับข้อพิพาทด้วยกระบวนการอนุญาโตตุลาการตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาร่วมทุน และ MCL ได้รับทราบว่า PLCI ได้ดำเนินกระบวนการทางกฎหมายกับ MCL ต่อศาลประเทศเมียนมาในเวลาต่อมา

  ทั้งนี้ SCC จะรายงานความคืบหน้าที่สำคัญเกี่ยวกับกระบวนการอนุญาโตตุลาการและความคืบหน้าข้อพิพาททางกฎหมาย ตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป

  MCL ยังคงดูแลและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้แทนจำหน่ายและลูกค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดผลกระทบจากการขาดแคลนปูนซีเมนต์ ที่เกิดจากการหยุดผลิตเป็นการชั่วคราว

  ทั้งนี้ มูลค่าสินทรัพย์ทางบัญชีของ MCL ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 (ประมาณ 10,600 ล้านบาท) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.5 ของมูลค่าสินทรัพย์ตามงบการเงินรวมของ SCC ในขณะที่ยอดขายของ MCL คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.7 ของรายได้จากการขายตามงบการเงินรวมของ SCC

ลักษณะธุรกิจของ SCC
ธุรกิจการลงทุน (Holding company) ใน 3 ธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ธุรกิจเคมิคอลส์ และธุรกิจแพคเกจจิ้ง

 


เรียบเรียง  จำเนียร พรทวีทรัพย์ 
อนุมัติ     พิมพ์รภัส ศิริไพรวัน 


ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh


LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด