ข่าวหุ้นล่าสุด

บลจ.ทิสโก้ ชี้ปี 63 ทั่วโลกเผชิญปัจจัยเสี่ยง ส่งผลศก.เติบโตชะลอตัว

 

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -18 ก.พ. 63 11:29 น.

 

  นายสาห์รัช ชัฏสุวรรณ ผู้อำนวยการสายการตลาดและที่ปรึกษาการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด (Mr. Saharat Chudsuwan, Head of Marketing and Wealth Advisory, Mutual & Private Fund Business, TISCO Asset Management Co., Ltd.) เปิดเผยว่า ในปี 2563 เศรษฐกิจทั่วโลกยังเผชิญกับปัจจัยเสี่ยงหลายประการ เช่น ความขัดแย้งระหว่างประเทศ โรคระบาด ส่งผลให้เศรษฐกิจเติบโตในอัตราที่ชะลอตัว ซึ่งเป็นสาเหตุให้ธนาคารกลางสำคัญๆ ทั่วโลกต่างทยอยปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงเพื่อสนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศ

  ล่าสุด ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงเหลือ 1% กระทบอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้ระยะยาวที่ทรงตัวในระดับต่ำ ทำให้การลงทุนในทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานกลับมาน่าสนใจอีกครั้ง เนื่องจากที่ผ่านมามีอัตราการจ่ายปันผลอยู่ในระดับที่ดีและสม่ำเสมอ แม้จะมีความผันผวนสูงกว่าตราสารหนี้ แต่ก็ต่ำกว่าการลงทุนในหุ้น

  ดังนั้น เพื่อช่วยให้ลูกค้าได้ลงทุนในทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานที่ดี บลจ.ทิสโก้จึงเปิดเสนอขายกองทุนเปิด ทิสโก้ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (TTHREIT) ความเสี่ยงระดับ 8 (เสี่ยงสูงมาก) กองทุนรวมผสมที่มีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของ REITs กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และ / หรือ หน่วยลงทุนของกองทุนรวม หรือกองทุนรวมอีทีเอฟที่มีนโยบายลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ REITs และกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน

  รวมถึงหลักทรัพย์หรือตราสารอื่นใดที่ให้สิทธิในการได้มาหรือมีผลตอบแทนอ้างอิงกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์หรือโครงสร้างพื้นฐาน โดยลงทุนขั้นต่ำ 1,000 บาท เปิดเสนอขายครั้งแรก (IPO) วันที่ 19-26 กุมภาพันธ์ 2563 ทั้งนี้ กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก

   “ในช่วงที่อัตราดอกเบี้ยทั่วโลกอยู่ในระดับต่ำ ขณะที่หุ้นก็ยังผันผวนจากปัจจัยต่างๆ การกระจายพอร์ตการลงทุนไปยังสินทรัพย์ทางเลือกอย่าง REITs กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์จึงน่าสนใจ เพราะกองทุนประเภทนี้มีอัตราการจ่ายปันผลที่โดดเด่น และสม่ำเสมอ  เนื่องจากสินทรัพย์ที่เข้าไปลงทุนมักจะอยู่ในช่วงที่รายได้เริ่มคงที่แล้ว

  โดยในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา REITs ในประเทศไทยจ่ายปันผลในอัตรามากกว่า 4% ต่อปีโดยเฉลี่ย ซึ่งสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยของตราสารหนี้และยังมีความผันผวนที่น้อยกว่าการลงทุนในหุ้น จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักลงทุนที่ต้องการเพิ่มผลตอบแทนโดยรวมของพอร์ต แต่อาจจะยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนหุ้นไม่ได้” นายสาห์รัชกล่าว

   พิเศษสำหรับลูกค้าที่มียอดลงทุนในกองทุน TTHREIT ระหว่างวันที่ 19-26 กุมภาพันธ์ 2563  เมื่อลงทุนผ่าน TISCO My Funds ยอดเงินลงทุนตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป รับหน่วยลงทุนกองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้น มูลค่า 100 บาท (1 ท่านต่อ 1 สิทธิ์) ทั้งนี้ ผู้สนใจลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า ศึกษาข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม

   โดยเฉพาะนโยบายการลงทุน เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุนที่ได้เปิดเผยไว้ที่ www.tiscoasset.com  และสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียด หรือขอรับหนังสือชี้ชวน บลจ. ทิสโก้ หรือ ธนาคารทิสโก้ทุกสาขา หรือ TISCO Contact Center โทร. 02-633-6000 กด 4

 

 


เรียบเรียง  อรนุช ภัทรกุล 
                อีเมล์. reporter@efinancethai.com

อนุมัติ     พิมพ์รภัส ศิริไพรวัน 


ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh


LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด