ข่าวหุ้นล่าสุด

ตลท.ขึ้น H หุ้น NOBLE เหตุยังไม่ได้รับข้อเท็จจริงรายการบิ๊กล็อต

 

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -25 เม.ย. 62 10:12 น.

  ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้นเครื่องหมาย H หลักทรัพย์ บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (NOBLE) วันที่ขึ้นเครื่องหมาย25 เม.ย. 2562 เวลา 10:05 น.
  
เหตุผล ตลาดหลักทรัพย์หยุดพักการซื้อขายหลักทรัพย์ บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ (มหาชน) NOBLE เนื่องด้วยปรากฏรายการซื้อขายหลักทรัพย์บนวิธีบันทึกการซื้อขายรายใหญ่ (Trade report-Big lot) เกินกว่า 25% ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่มีความสำคัญและอาจส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ NOBLE ต่อตลาดหลักทรัพย์ยังไม่ได้รับทราบข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าว
  ดังนั้น ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงหยุดพักการซื้อขายหลักทรัพย์ของ NOBLE เป็นการชั่วคราวตั้งแต่เวลา 10.05 น. ของวันที่ 25 เมษายน 2562 เป็นต้นไป จนกว่าข้อเท็จจริงดังกล่าวจะเผยแพร่แก่นักลงทุนโดยทั่วกัน

ลักษณะธุรกิจของ NOBLE
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย รับจ้างก่อสร้าง ให้เช่าและให้บริการ

เรียบเรียง  จำเนียร พรทวีทรัพย์ 
อนุมัติ     พิมพ์รภัส ศิริไพรวัน 


ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh


LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด