ข่าวหุ้นล่าสุด

THAI เผย Q2 ขาดทุน 3.2 พันลบ.ลดลง 113% หลังรายได้ปรับโครงสร้างหนี้ลดลง

 

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -15 ส.ค. 65 9:00: น.

 

  THAI เผยไตรมาส 2/65 มีผลขาดทุนสุทธิ 3,220 ล้านบาท ลดลง 113.8% เหตุมีรายได้พิเศษที่เกิดจากการปรับโครงสร้างหนี้น้อยกว่าช่วงเดียวกันปีก่อน ขณะที่รายได้จากธุรกิจการบินปรับเพิ่มขึ้น หลังผู้โดยสารฟื้นตัวแตะ 2 ล้านคน ส่วน 6 เดือนแรกขาดทุน 6,467 ล้านบาท ลดลง 158.1%

  บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) หรือ THAI รายงานผลดำเนินงานไตรมาส 2/65 มีผลขาดทุนสุทธิ 3,220.56 ล้านบาท ลดลง 113.8% จากช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 23,327.50 ล้านบาท เนื่องจากมีรายได้พิเศษที่เกิดขึ้นครั้งเดียว ส่วนใหญ่เกิดจากกำไรการปรับโครงสร้างหนี้ โดยไตรมาสนี้มีรายการที่เกิดขึ้นครั้งเดียว สุทธิ เป็นรายได้รวม 1,982 ล้านบาท ต่ำกว่าช่วงเดียวกันปีก่อนถึง 25,118 ล้านบาท

  อย่างไรก็ตามบริษัทมี EBITDA เป็นกำไรจำนวน 1,988 ล้านบาท สูงกว่าปีก่อน 8,266 ล้านบาท EBITDA Margin เท่ากับ 9.2% เทียบกับปีก่อนที่อยู่ -111.4%

  บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวม 21,526 ล้านบาท สูงกว่าปีก่อน 15,891 ล้านบาท หรือ 282% สาเหตุหลักเกิดจากรายได้จากการขนส่งผู้โดยสารและสินค้าที่เพิ่มขึ้น 619.3% มีรายได้จากบริการอื่นเพิ่มขึ้น 20.3%

  ขณะที่มีค่าใช้จ่ายรวม 22,825 ล้านบาท สูงกว่าปีก่อน 126.3%จากค่าใช้จ่ายดำเนินงานที่ผันแปรตามปริมาณการผลิตและ/หรือปริมาณการขนส่งเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะค่าน้ำมันเครื่องบินที่เพิ่มสูงขึ้น จากราคาน้ำมันที่สูงกว่าปีก่อนถึง 104.1% ขณะที่ค่าบุคลากรลดลงจากการดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการและมีการควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพต่อเนื่อง

  ไตรมาส 2/65 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีปริมาณการผลิตด้านผู้โดยสาร(ASK) เพิ่มขึ้น 366.6% ปริมาณการขนส่งผู้โดยสาร (RPK) เพิ่มขึ้นถึง 1,766.9% อัตราส่วนการบรรทุกผู้โดยสาร (Cabin Factor) เฉลี่ย 60.3% สูงกว่าปีก่อนที่เฉลี่ย 15.1% และมีจำนวนผู้โดยสารที่ทำการขนส่งรวม 2.01 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 570% ด้านการขนส่งสินค้ามีปริมาณการผลิตด้านพสัดุภัณฑ์ (ADTK) สูงกว่าปีก่อน 384.4% ปริมาณการขนส่งพัสดุภัณฑ์ (RFTK) สูงกว่าปีก่อน 241.5% อัตราส่วนการขนส่งพัสดุภัณฑ์ (Freight Load Factor) เฉลี่ยที่ 69.0% จากปีก่อนอยู่ที่ 97.9%

  ส่วนงวด 6 เดือนแรก มีผลขาดทุนสุทธิ 6,467.38 ล้านบาท ลดลง 158.1%จากช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 11,125 ล้านบาท โดยมีรายการที่เกิดขึ้นครั้งเดียว-สุทธิ เป็นรายได้ 4,025 ล้านบาท ต่ำกว่าช่วงเดียวกันปีก่อน 21,844 ล้านบาท

  โดยมีรายได้รวม 32,706 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 226.4% มีค่าใช้จ่ายรวม 37,175 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 73.2% มีต้นทุนการเงินที่ 5,293 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 85.1% มีกำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้ 6,995 ล้านบาท ลดลง 19.4% และขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 2,946 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 53.3%

  EBITDA 6 เดือนแรกของปี 65 มีกำไรจำนวน 1,634ล้านบาท เพิ่มขึ้น 124.1% EBITDA Margin 5.0% ในขณะที่ปีก่อนเท่ากับ -67.7%

 

ลักษณะธุรกิจของ THAI
เป็นสายการบินแห่งชาติที่ดำเนินธุรกิจกิจการการบินพาณิชย์ทั้งเส้นทางบินระหว่างประเทศและภายในประเทศโดยแยกการบริหารออกเป็นธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจสายการบิน และกลุ่มกิจการสนับสนุนการบินและการขนส่ง

 


เรียบเรียง  จารุวรรณ เอี่ยมยิ่งพานิช 
                อีเมล์. charuwan@efinancethai.com

อนุมัติ     อนุรักษ์ ลีประเสริฐสุนทร 

ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

LATEST NEWS

ข่าวที่เกี่ยวข้องล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh