ข่าวหุ้นล่าสุด

BBLAM เผยกองทุน BRRGIF เตรียมจ่ายเงินลดทุน 0.30 บาท/หน่วย 8 ก.ย.นี้

 

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -18 ส.ค. 65 11:11 น.


 กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มน้ำตาลบุรีรัมย์ (BRRGIF) เตรียมจ่ายเงินลดทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน 0.30 บาทต่อหน่วย ในวันที่ 8 กันยายน 2565 

  นายพรชลิต พลอยกระจ่าง รองกรรมการผู้จัดการ Head of Real Estate & Infrastructure Investment บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด หรือ BBLAM เปิดเผยว่า กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มน้ำตาลบุรีรัมย์ (BRRGIF) เตรียมนำเงินสดจากการดำเนินงานมาจ่ายเงินลดทุนจดทะเบียนครั้งที่ 11 ให้ผู้ถือหน่วยลงทุน 0.30 บาทต่อหน่วย โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ จากหน่วยละ 7.90 บาท เหลือหน่วยละ 7.60 บาท กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน เพื่อกำหนดสิทธิในเงินลดทุน วันที่ 25 สิงหาคม 2565 และมีกำหนดจ่ายเงินลดทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในวันที่ 8 กันยายน 2565

  ทั้งนี้ กองทุน BRRGIF จะงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับไตรมาสที่ 2 หรือรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เนื่องจากกองทุนรับรู้รายการขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน จำนวนรวม 67.26 ล้านบาท ทำให้กองทุนมีขาดทุนสะสม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 จำนวน 12.14 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม รายการขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน เป็นรายการทางบัญชีที่ไม่มีกระแสเงินสดออกไปจริง ทำให้กองทุนยังมีเงินสดจากการดำเนินการ จึงนำมาจ่ายเป็นเงินลดทุน

  สำหรับผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 2 ปี 2565 นั้น กองทุน BRRGIF มีรายได้จากเงินลงทุนในสัญญาโอนสิทธิรายได้สุทธิฯ (NRTA) 36.85 ล้านบาท ลดลง 4.48% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากมูลค่าเงินลงทุนในสัญญาโอนสิทธิรายได้สุทธิฯ ลดลงจากกำไรทยอยได้รับเงินลงทุนคืน และลดลง 2.28% จากไตรมาสก่อน ส่วนรายได้จากการลงทุนสุทธิในไตรมาสที่ 2 ปี 2565 เท่ากับ 31.49 ล้านบาท ลดลง 7.02% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และลดลง 6.30% จากไตรมาสก่อน อย่างไรก็ดี สำหรับรายได้สุทธิฯ ที่กองทุนได้รับจากโรงไฟฟ้าในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2565 เท่ากับ 225.32 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12.40% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน


 

 


เรียบเรียง  ชุติมา มุสิกะเจริญ 
                อีเมล์. reporter@efinancethai.com

อนุมัติ     พิมพ์รภัส ศิริไพรวัน 

ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

LATEST NEWS

ข่าวที่เกี่ยวข้องล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh