ข่าวหุ้นล่าสุด

ตลท.รับหุ้น CRC เริ่มซื้อขาย 20 ก.พ. 63

 

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -19 ก.พ. 63 8:53: น.

  ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า รับหลักทรัพย์ หุ้นสามัญ บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (CRC) เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน และเริ่มทำการซื้อขาย 20 ก.พ. 2563

  ตลาดรอง SET กลุ่มอุตสาหกรรมบริการ หมวดธุรกิจ พาณิชย์

  จำนวนหุ้นจดทะเบียนกับตลท.และจำนวนหุ้นชำระแล้ว 6,031,000,000 หุ้น ราคา Par 1.00 บาทต่อหุ้น จำนวนหุ้น IPO 1,691,000,000 หุ้น ประกอบด้วย หุ้นเพิ่มทุนที่เสนอขายประชาชนทั่วไป จำนวน 1,331,000,000 หุ้น

  หุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมที่เสนอขายประชาชนทั่วไป จำนวน 360,000,000 หุ้น จัดสรรให้แก่ประชาชนทั่วไป จำนวน 1,691,000,000 หุ้น ราคา IPO 42.00 บาท

  ลักษณะธุรกิจ ดำเนินธุรกิจค้าปลีกสินค้าหลากหลายประเภทผ่านรูปแบบและช่องทางที่หลากหลายในประเทศไทย ประเทศอิตาลี และประเทศเวียดนาม และเป็นผู้บุกเบิกธุรกิจค้าปลีกในรูปแบบ Omni-channel ในประเทศไทย ซึ่งช่วยเสริมสร้างเครือข่ายร้านค้าปลีกในการนำเสนอสินค้าและบริการแก่ผู้บริโภคจำนวนหุ้นสำหรับการจัดสรรส่วนเกิน 169,100,000 หุ้น

  หมายเหตุ บริษัทจัดสรรหุ้นสามัญเดิม 360 ล้านหุ้น หุ้นเพิ่มทุน 1,331 ล้านหุ้น และจัดสรรหุ้นส่วนเกิน (Over-Allotment) 169.1 ล้านหุ้น รวม 1,860.1 ล้านหุ้น

  ทั้งนี้บริษัทจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนส่วนหนึ่งเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นของ ROBINS ที่ตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Share Swap) เพื่อเพิกถอน ROBINS ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนตามแผนการปรับโครงสร้างกลุ่มธุรกิจของบริษัท
  การจัดสรรหุ้นส่วนเกิน ซึ่งยืมจากบริษัท ห้างเซ็นทรัลดีพาทเมนท์สโตร์ จํากัด (HCDS) 169.1 ล้านหุ้น
  ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของ CRC จากสรุปข้อสนเทศในรูปแบบ PDF File

 


เรียบเรียง  จำเนียร พรทวีทรัพย์ 
อนุมัติ     อนุรักษ์ ลีประเสริฐสุนทร 


ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh


LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด