ข่าวหุ้นล่าสุด

สรท.หั่นเป้าส่งออกไทยปีนี้เป็นติดลบ 10% หวั่นศก.โลกทรุด-บาทแข็งกดดัน

 

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -7 ก.ค. 63 13:44 น.

   สรท.หั่นเป้าส่งออกไทยปีนี้เป็นติดลบ 10% เหตุโควิด-19 กระทบอุปสงค์จากต่างประเทศชะลอ หวั่น บาทแข็งค่า-ค่าระวางและน้ำมันพุ่ง กระทบส่งออก แนะรัฐเร่งยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร ดูแลเสถียรภาพค่าบาท

   นางสาวกัณญภัค ตันติพิพัฒนพงศ์ ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) เปิดเผยในการแถลงข่าวตัวเลขการส่งออกเดือนพ.ค. 63 ว่า การส่งออกพ.ค.ที่ผ่านมา มีมูลค่า 16,278 ล้านดอลลาร์ ติดลบ 22.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

   ขณะที่การนำเข้ามีมูลค่า 13,583 ล้านดอลลาร์ ติดลบ 34.41% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่งผลให้ดุลการค้าเกินดุล 2,694 ล้านดอลลาร์ ด้าน 5 เดือนแรกของปี พบส่งออกไทยติดลบ 3.71% และนำเข้าติดลบ 11.64% ส่งผลให้ดุลการค้า 5 เดือน เกินดุล 9,090 ล้านดอลลาร์

   ทั้งนี้ จากสถานการณ์ดังกล่าว ส่งผลให้ สรท.ปรับประมาณการส่งออกของไทยปีนี้ติดลบ 10% บนสมมติฐานค่าเงินบาทที่ 31 บาทต่อดอลลาร์

   สำหรับปัจจัยบวกที่มีต่อการส่งออก คือ การส่งออกในกลุ่มสินค้าเกษตรแปรรูปและอาหาร และสินค้ากลุ่มเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ยังคงขยายตัวได้ต่อเนื่อง เช่น ผลไม้สด แช่เย็น แช่แข็งและแปรรูป และอาหารกระป๋อง แปรรูป เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ส่งผลให้ผู้บริโภคมีความต้องการสินค้าอาหารเพื่อดำรงชีพช่วงกักตัว

   ส่วนปัจจัยเสี่ยงที่อาจเป็นอุปสรรคสำคัญ คือ  1.Global economic slowdown ซึ่งการหดตัวของอุปสงค์จากคู่ค้าต่างประเทศและอุปทานการผลิตภายในประเทศยังไม่ฟื้นตัว ส่งผลให้ภาคธุรกิจได้รับผลกระทบและอาจถึงขั้นต้องปิดกิจการ

          ทั้งนี้ ยังคงต้องเฝ้าระวังสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ทั่วโลก ซึ่งมีโอกาสกลับมาระบาดรอบ 2 ได้ และการประกาศใช้มาตรการ Lockdown ของประเทศคู่ค้า ซึ่งอาจเป็นปัจจัยกดดันเศรษฐกิจและการค้าทั่วโลกอีกครั้ง

   2.ปัญหา International logistics เช่น อัตราค่าระวางปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยเฉพาะ route สหรัฐ จากอุปสงค์การส่งออกไปยังเส้นทางทรานส์แปซิฟิกที่เพิ่มขึ้น สายเรือของไทยได้ space Allocation ลดลง เนื่องจากมีการให้ space ไปยังจีนมากกว่า เพราะสามารถทำราคาได้สูงกว่ารวมถึงยังมีความเสี่ยงจากการจัดการโลจิสติกส์ในประเทศปลายทางจากมาตรการ Lockdown ส่งผลต่อค่าใช้จ่ายสูงขึ้น
 
   3.ความเสี่ยงการได้รับชำระเงินค่าสินค้าระหว่างประเทศ ของผู้ประกอบการส่งออก จากการชำระเงินล่าช้าหรือไม่ชำระเงินของคู่ค้า เนื่องจากผลกระทบโควิด-19 บางประเทศออกกฎเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการในประเทศของตน ส่งผลกระทบซ้ำเติมการดำเนินธุรกิจ

   4.ค่าเงินบาทที่มีแนวโน้มแข็งค่าต่อเนื่อง จากการไหลเข้าของเงินทุนสุทธิในตลาดพันธบัตรและตลาดทุน ประกอบกับการอ่อนค่าของดอลลาร์จากแนวโน้มการหดตัวของเศรษฐกิจ

   5.ค่าเฉลี่ยราคาน้ำมันในตลาดโลกต่ำกว่าปี 62 จากการชะลอตัวของอุปสงค์ใช้น้ำมันทั่วโลก ซึ่งเป็นผลกระทบต่อเนื่องจากโควิด-19 แม้ว่าจะมีการลดกำลังการผลิตน้ำมัน 9.7 ล้านบาร์เรลต่อวัน

   6.ปัญหาภัยแล้งภายในประเทศ ส่งผลกระทบอย่างมากต่อปริมาณอุปทานในสินค้าเกษตรที่ออกสู่ตลาดน้อยลง และคุณภาพของสินค้าลดลง เนื่องจากความเสียหายจากภัยแล้ง

   ด้านข้อเสนอแนะของ สรท. ประกอบด้วย 1.สนับสนุนยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรและการจัดการโลจิสติกส์ ผลักดันข้อตกลงทางการค้าต่างๆ ทั้ง ความตกลงด้านการอำนวยความสะดวกทางการค้า (TFA) รวมถึงการเจรจา การค้าเสรี (FTA)

   รวมถึงการดำเนินมาตรการช่วยเหลือด้านประกันสังคมทั้งนายจ้างและลูกต้างที่ได้รับผลกระทบ ลดและยกเว้นอากรขาเข้าเพื่อส่งเสริมการนำเข้าวัตถุดิบสำหรับการผลิต และลดภาระค่าขนส่งโลจิสติกส์ทั้งภายในและระหว่างประเทศ

   นอกจากนี้ ยังเสนอให้พิจารณาการลงทุนเฉพาะโครงการที่มีผลตอบแทนคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ กำหนดนโยบายการเก็บภาษีตามขั้นบันไดสำหรับผู้ประกอบการขนาดเล็ก รักษาเสถียรภาพค่าเงินบาทให้อยู่ที่ 34 บาทต่อดอลลาร์ รวมถึงการเร่งหามาตรการเยียวยาผลกระทบจากโควิด-19 ที่เหมาะสม

   นางสาวกัณญภัค กล่าวว่า ภาครัฐจะต้องเร่งส่งเสริมความสามารถในการแข่งขัน การพิจารณาการเปิดเสรีการขนส่งและโลจิสติกส์ และบังคับใช้ พ.ร.บ.แข่งขันทางการค้า เพื่อป้องกันการเอาเปรียบจากผู้ให้บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศต่อผู้นำเข้า-ส่งออกรวมถึงการผลักดันการพัฒนาประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางทางการค้าในอนุภูมิภาคและภูมิภาค เป็นต้น

 

 
รายงาน    ภัทราภรณ์ เกียรตินันท์ 
เรียบเรียง  สุรเมธี มณีสุโข 
                อีเมล์. suramatee@efnancethai.com

อนุมัติ     อนุรักษ์ ลีประเสริฐสุนทร 


ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh


LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด