efinancethai

ข่าวหุ้นล่าสุด

`สมโภชน์- พิธาน - พงษ์ชัย `ควง 15 ซีอีโอบจ.ชิง SET Awards 2022

 

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -29 ก.ย. 65 10:33 น.

 

 เปิดรายชื่อ 18 CEO เข้าชิงรางวัล SET Awards 2022 "สมโภชน์ EA - พิธาน KCE - พงษ์ชัย FORTH " นำทีม ฟาก CEO กลุ่มโรงพยาบาลติดลิสต์กันเพียบ ประกาศผล 28 ต.ค. นี้

 

  ตลาดหลักทรัพย์ฯ เตรียมจัดงาน SET Awards 2022 เผยรายชื่อ 18 ซีอีโอเข้าชิงรางวัล CEO Awards และ 84 บริษัทเข้าชิงกลุ่มรางวัล Business Excellence 63 บริษัทเข้าชิงกลุ่มรางวัล Sustainability Excellence แสดงถึงความสามารถในการดำเนินธุรกิจที่โดดเด่นท่ามกลางสถานการณ์ที่ท้าทายในปัจจุบัน ควบคู่การให้ความสำคัญด้านความยั่งยืน พร้อมเป็นองค์กรต้นแบบในภาคตลาดทุน พร้อมประกาศผลและมอบรางวัล 28 ต.ค. นี้

  นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ และวารสารการเงินธนาคาร จัดงานประกาศผลและมอบรางวัล SET Awards 2022 เพื่อประกาศเกียรติคุณบริษัทจดทะเบียน บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และผู้บริหารสูงสุดของบริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นในด้านต่าง ๆ โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่มรางวัล คือ กลุ่มรางวัล Business Excellence สำหรับบริษัทที่มีความสามารถในการดำเนินธุรกิจ การพัฒนานวัตกรรม รวมไปถึงธุรกรรมทางการเงินในตลาดทุนที่โดดเด่น และกลุ่มรางวัล Sustainability Excellence สำหรับบริษัทที่มุ่งสร้างธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนและสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย สังคม และสิ่งแวดล้อม

  “ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดงาน SET Awards เพื่อยกย่องบริษัทที่โดดเด่นทั้งศักยภาพทางธุกิจและความยั่งยืน ท่ามกลางสถานการณ์ปัจจุบันที่ภาคธุรกิจต้องเจอกับปัจจัยเสี่ยงรอบด้าน เพื่อเป็นองค์กรต้นแบบแก่บริษัทอื่น ๆ สร้างแรงจูงใจในการพัฒนาคุณภาพองค์กร พัฒนานวัตกรรม สร้างผลประกอบการที่ดี ควบคู่การดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียซึ่งคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environment, Social, Governance: ESG) นำไปสู่การเติบโตอย่างสมดุล ซึ่งสอดคล้องวิสัยทัศน์ตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการพัฒนาตลาดทุนไทยให้เป็นประโยชน์แก่ทุกภาคส่วน “To Make the Capital Market ‘Work’ for Everyone” สำหรับ SET Awards ปีนี้มีผู้บริหารสูงสุด 18 ท่านเข้าชิงรางวัล CEO Awards และ 84 บริษัทผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รอบสุดท้ายและเข้าชิงในกลุ่มรางวัล Business Excellence และ 63 บริษัทในกลุ่มรางวัล Sustainability Excellence” นายภากรกล่าว

  นายสันติ วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานบรรณาธิการ วารสารการเงินธนาคาร ผู้ร่วมก่อตั้งรางวัล SET Awards และหนึ่งในคณะทำงานผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาตัดสินรางวัล SET Awards 2022 กล่าวว่า ปีนี้คณะทำงานผู้ทรงคุณวุฒิเน้นให้ความสำคัญด้านความยั่งยืนซึ่งเป็นประเด็นที่ทั่วโลกให้ความสำคัญ โดยเพิ่มรางวัลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความยั่งยืน ไม่ว่าจะเป็นรางวัล Best Asset Management Company Award – ESG ในกลุ่มรางวัล Business Excellence ซึ่งมอบให้กับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่โดดเด่นด้านความยั่งยืน และเพิ่มรางวัล Commended Sustainability Awards ในกลุ่มรางวัล Sustainability Excellence เนื่องด้วยในปัจจุบันบริษัทมีความก้าวหน้าในการยกระดับการดำเนินงานด้านความยั่งยืนมากขึ้น นอกจากนี้ ยังเพิ่มรางวัล Best REIT Performance Award ซึ่งจะมอบให้ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่มีผลการดำเนินงานโดดเด่นเพื่อให้การมอบรางวัลครอบคลุมผู้ที่มีส่วนร่วมในตลาดทุนมากขึ้น

  คณะทำงานผู้ทรงคุณวุฒิในการตัดสินรางวัล SET Awards 2022 ได้แก่ นายชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ นายเสรี จินตนเสรี นายสันติ วิริยะรังสฤษฎ์ นายยุทธ วรฉัตรธาร นางภัทรียา เบญจพลชัย นายธีรนันท์ ศรีหงส์ นายภากร ปีตธวัชชัย นายแมนพงศ์ เสนาณรงค์ นายศรพล ตุลยะเสถียร และเลขานุการคณะทำงาน นายอำนวย จิรมหาโภคา

  รางวัล SET Awards ในปีนี้ แบ่งเป็น 2 กลุ่มรางวัล ได้แก่ กลุ่มรางวัล Business Excellence ประกอบด้วย 8 รางวัลได้แก่ 1) Best CEO Awards และ Young Rising Star CEO Award 2) Best Company Performance Awards 3) Best REIT Performance Award 4) Deal of the Year Awards 5) Best Investor Relations Awards

  6) Best Innovative Company Awards 7) Best Securities Company Awards 8) Best Asset Management Company Award และ กลุ่มรางวัล Sustainability Excellence ประกอบด้วย 4 รางวัล ได้แก่ 1) Best Sustainability Awards 2) Highly Commended Sustainability Awards 3) Commended Sustainability Awards และ 4) Rising Star Sustainability Awards ที่สำคัญยังมีรางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จ SET Awards of Honor สำหรับบริษัทหรือบุคคลที่สามารถรักษาความยอดเยี่ยมได้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป

  พิธีประกาศผลและมอบรางวัล SET Awards 2022 จะจัดขึ้นในวันที่ 28 ตุลาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 14.30 น. เป็นต้นไป ที่อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ ผู้สนใจสามารถรับชมการถ่ายทอดสดผ่านช่องทางออนไลน์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ Facebook & Youtube: SET Thailand ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.set.or.th/setawards

 

โดยรายชื่อผู้ที่ถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล SET Awards 2022

รางวัล CEO Awards
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

  - น.พ. กำพล พลัสสินทร์ กรรมการผู้จัดการ CHG บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)

  - ศ.ดร.น.พ. เฉลิม หาญพาณิชย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร BCH บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)

  - คุณพงษ์ชัย อมตานนท์ ประธานกรรมการบริหาร FORTH บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

  - คุณพิธาน องค์โฆษิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ KCE บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)

  - คุณวิชัย แสงวงศ์กิจกรรมการผู้จัดการ SKN บริษัท ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

  - คุณสมบัติ ลีสวัสดิ์ตระกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 2S บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน)

  - คุณสมโภชน์ อาหุนัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร EA บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

  - ผศ.พญ. สายสุณี วนดุรงค์วรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร VIH บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)

  - ดร. สีหศักดิ์ อารีราชการัณย์ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร LANNA บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

  - น.พ. อติรัชต์ จรูญศรีกรรมการผู้จัดการใหญ่SKR บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)

  - ดร. อารยา คงสุนทร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร WICE บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

 

ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)

  - คุณบุญศักดิ์ เกียรติจรูญเลิศประธานเจ้าหน้าที่บริหาร KUMWEL บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

  - คุณสมพงษ์ ชื่นกิติญานนท์ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร BIZ บริษัท บิสซิเนสอะไลเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

  - ดร. สันติสุข โฆษิอาภานันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร SONIC บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน)

  - คุณอรสา วิมลเฉลาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร SE บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

 

Young Rising Star CEO Award


  - คุณจุติพันธุ์ มงคลสุธี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร TKS บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

  - คุณติยาภรณ์ วนโกสุม กรรมการผู้จัดการ KWM บริษัท เค. ดับบลิว. เม็ททัล เวิร์ค จำกัด (มหาชน)

  - คุณไตรเตชะ ตั้งมติธรรมกรรมการผู้จัดการ SPALI บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)

 


เรียบเรียง  สุรเมธี มณีสุโข 
                อีเมล์. [email protected]









ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

LATEST NEWS

ข่าวที่เกี่ยวข้องล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh