ข่าวหุ้นล่าสุด

CBG กำไร Q2/65 ที่ 742 ลบ. ลดลง 23% ปันผลระหว่างกาล 0.75 บาท

 

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -15 ส.ค. 65 9:14: น.

 

  CBG เผยไตรมาส 2/65 มีกำไรสุทธิ 742 ล้านบาท ลดลง 23% หลังเปลี่ยนแปลง Product mix ฉุดกำไรขั้นต้นลดลง ขณะที่ต้นทุนวัตถุดิบและหีบห่อเพิ่มขึ้น ส่วนงวด 6 เดือน มีกำไรสุทธิ 1,402 ล้านบาท ลดลง 15.8% พร้อมปันผลระหว่างกาล 0.75 บาท/หุ้น ขึ้น XD 26 ส.ค.65 และกำหนดจ่าย 9 ก.ย.65

  บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ CBG รายงานผลดำเนินงานไตรมาส 2/65 มีกำไรสุทธิ 742.45 ล้านบาท ลดลง 23% จากช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 966.68 ล้านบาท Y จากการเปลี่ยนแปลงในส่วนผสมผลิตภัณฑ์ตามยอดขาย (Product mix) ประกอบกับการเพิ่มขึ้นของต้นทุนวัตถุดิบและหีบห่อในกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่บริษัทดำเนินการผลิตภายใต้เครื่องหมายการค้าของตนเอง

  บริษัทฯ มีรายได้จากการขายรวมเท่ากับ 5,247 ล้านบาท เพิ่มขึ้น +5% จำนวนนี้ เป็นรายได้จากการรับจ้างจัดจำหน่ายให้แก่บุคคลภายนอกเท่ากับ 1,270 ล้านบาท เพิ่มขึ้น +59% YoY ขณะที่รายได้อื่นเท่ากับ 264 ล้านบาท เพิ่มขึ้น +123% YoY จากการผลิตและจำหน่ายขวดแก้วที่ใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ให้แก่บริษัทคู่ค้า ชดเชยการปรับตัวลดลงของรายได้จากการขายในกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ ดำเนินการผลิตภายใต้เครื่องหมายการค้าของตนเอง

  บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้นเท่ากับ 1,616 ล้านบาท ลดลง -15% YoY คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นที่ 31% ลดลงจากอัตรากำไรขั้นต้นที่ 38% ในช่วงระยะเวลาเดียวกันปีก่อนหน้า จากการเปลี่ยนแปลงในส่วนผสมผลิตภัณฑ์ตามยอดขาย (Product mix)

  ค่าใช้จ่ายขายและบริหารเท่ากับ 771 ล้านบาท เพิ่มขึ้น +0.2% YoY หรือคิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้จากการขายรวมที่ 15% ไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับช่วงระยะเวลาเดียวกันปีก่อนหน้า มีค่าใช้จ่ายทางการเงินเท่ากับ 26 ล้านบาท เพิ่มขึ้น +23% จากการที่บริษัทฯ มีสัดส่วนเงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น ซึ่งมีค่าใช้จ่ายทางการเงินในอัตราที่สูงกว่า

  ส่วนงวด 6 เดือน มีกำไรสุทธิ 1,402.70 ล้านบาท ลดลง 15.8% จากช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 1,666.88 ล้านบาท

  ที่ประชุมคณะกรรมการอนุมัติการจ่ายปันผลระหว่างกาล จากผลดำเนินงานงวด 6 เดือนแรกปี 65 และกำไรสะสม ในอัตรา 0.75 บาท กำหนดวันที่ไม่ได้สิทธิรับปันผล(XD) วันที่ 26 ส.ค.65 และกำหนดจ่ายปันผล วันที่ 9 ก.ย.65

 

ลักษณะธุรกิจของ CBG
ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ซึ่งมีการลงทุนหลักในบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจ ผลิต ทำการตลาด จำหน่าย และบริหารจัดการการจัดจำหน่ายเครื่องดื่มบำรุงกำลังและเครื่องดื่มอื่น ๆ อย่างครบวงจร

 


เรียบเรียง  จารุวรรณ เอี่ยมยิ่งพานิช 
                อีเมล์. charuwan@efinancethai.com

อนุมัติ     อนุรักษ์ ลีประเสริฐสุนทร 

ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

LATEST NEWS

ข่าวที่เกี่ยวข้องล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh