ข่าวหุ้นล่าสุด

ตลท.ยืดเวลาให้ A5-IFEC แก้ไขเหตุเพิกถอน หวังให้หุ้นกลับมาซื้อขายปกติ

 

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -20 มิ.ย. 62 9:16: น.

  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ขยายระยะเวลาเพิ่มเติมให้แก่บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ A5 และบริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ IFEC ในการแก้ไขเหตุเพิกถอนให้หมดไปหรือดำเนินการให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขายได้

  โดย A5 เป็นบริษัทเป็นบริษัทจดทะเบียนที่มีสินทรัพย์ทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดในรูปของเงินสดหรือหลักทรัพย์ระยะสั้น (Cash Company) ให้เวลาจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563

  IFEC   บริษัทไม่นำส่งงบการเงินภายในกำหนด ให้เวลาจนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2562 หาก IFEC สามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีปี 2560 ถึงปี 2562 ได้ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2562 จะให้เวลาในการนำส่งงบการเงินงวดไตรมาสที่ 1 ปี 2560 ถึงไตรมาสที่ 2 ปี 2561 จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563

  ทั้งนี้ หาก A5 และ IFEC ไม่สามารถแก้ไขเหตุเพิกถอนให้หมดไปหรือดำเนินการให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขายได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดข้างต้น ตลาดหลักทรัพย์ฯ อาจพิจารณาเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทดังกล่าวจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป


เรียบเรียง  จารุวรรณ เอี่ยมยิ่งพานิช 
                อีเมล์. charuwan@efinancethai.com

อนุมัติ     อนุรักษ์ ลีประเสริฐสุนทร 


ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh


LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด