ข่าวหุ้นล่าสุด

PPPM พุ่ง 5.56% จ่อรับทรัพย์ 677 ลบ.หลังขายหุ้นเพิ่มทุนให้ RO-PP

 

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -15 มี.ค. 62 10:04 น.

  ความเคลื่อนไหวราคาหุ้น บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) หรือ PPPM บวก 5.56% ทำราคาเพิ่มขึ้น 0.16 บาท มาอยู่ที่ 3.04 บาท มูลค่าการซื้อขาย 11 ล้านบาท

  PPPM แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติการเพิ่มทุน จำนวน 381,525,344 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจานวน 563,050,687 บาท เป็นทุนจดทะเบียน จำนวน 944,576,031 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จานวนไม่เกิน 381,525,344 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท แบ่งเป็น ไม่เกินจานวน 281,525,344 หุ้น ขายให้ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ (คิดเป็นจานวนหุ้นที่ใช้ในการจัดสรรทั้งสิ้น 281,525,344 หุ้น) ที่ราคาเสนอขายหุ้นละ 2 บาท มูลค่ารวมไม่เกิน 563,050,688 บาท และจำนวนจำนวนไม่เกิน 50,000,000 หุ้น เสนอขายหุ้นละ 2.28 บาท คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 114,000,000.00 บาท

ลักษณะธุรกิจของ PPPM
บริษัทมุ่งมั่นและพัฒนาธุรกิจตามแนวยุทธศาสตร์ในการดำเนินธุรกิจแบบครบวงจร FOOD-FARM-FUTURE กล่าวคือดำเนินธุรกิจหลักในธุรกิจผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์น้ำและสัตว์เลี้ยง (FOOD) โดยแบ่งเป็น 2 สายงานหลัก คือ สายการผลิตอาหารกุ้ง (Shrimp Feed) สายการผลิตอาหารปลา (Fish Feed) และอาหารสัตว์เลี้ยง (PET Food) บริษัทบริหารจัดการฟาร์มเพื่อเป็นศูนย์วิจัยสำหรับการทดสอบและพัฒนาอาหารสัตว์น้ำ นอกจากนี้บริษัทได้ดำเนินธุรกิจใหม่ที่สร้างผลตอบแทนที่ดีและต่อเนื่องเพื่อความยั่งยืนตลอดไปในอนาคต (FUTURE) เช่นธุรกิจโรงไฟฟ้าจากพลังงานความร้อนใต้พิภพที่ประเทศญี่ปุ่น เป็นต้น

เรียบเรียง  จารุวรรณ เอี่ยมยิ่งพานิช 
                อีเมล์. charuwan@efinancethai.com

อนุมัติ     อนุรักษ์ ลีประเสริฐสุนทร 


ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh


LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด