ข่าวหุ้นล่าสุด

`สารัชถ์ รัตนาวะดี` ซื้อ GULF เพิ่มอีก 7 แสนหุ้น เป็นเงิน 87.80 ลบ.

 

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -15 ก.ค. 62 8:59: น.

  สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร ประจำวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 นาย นาย สารัชถ์ รัตนาวะดี กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF รายงานการซื้อหุ้น จำนวน 2 แสนหุ้น ในราคาหุ้นละ 125.00 บาท เป็นเงิน 25 ล้านบาท เมื่อ 12 ก.ค.62 และได้ซื้อเพิ่มอีกจำนวน 5 แสนหุ้น ในราคาหุ้นละ 125.60 บาท เป็นเงิน 62.80 ล้านบาท รวมซื้อ 2 วัน เป็นเงิน 87.80 ล้านบาท

ลักษณะธุรกิจของ GULF
ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจหลักด้านการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า ไอน้ำ และน้ำเย็น และธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีบริษัท กัลฟ์ วีทีพี จำกัด (GVTP) เป็นบริษัทแกนรายงาน    จำเนียร พรทวีทรัพย์ 
เรียบเรียง  จำเนียร พรทวีทรัพย์ 
อนุมัติ     อนุรักษ์ ลีประเสริฐสุนทร 


ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh


LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด