ข่าวหุ้นล่าสุด

ผู้ถือหุ้น JAS ไฟเขียวขาย 3BB-JASIF ให้ ADVANC

 

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -23 ก.ย. 65 14:52 น.

 

  ผู้ถือหุ้น JAS ไฟเขียวด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้เข้าร่วมประชุม อนุมัติการขาย TTTBB และ JASIF ให้ ADVANC พร้อมติดตามประชุมผู้ถือหุ้น JASIF 18 ต.ค.นี้ และการอนุมัติจาก กสทช.

  นายสุพจน์สัญญพิสิทธิ์กุล รักษาการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ JAS แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)ว่า ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 23 ก.ย.65 ซึ่งเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) มีมติอนุมัติการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยและกิจการที่เกี่ยวข้อง และการมอบอำนาจการดำเนินการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

  โดยมีจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้เท่ากับ 5,297,976,587 หุ้น ไม่มีผู้ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ และมีมติเห็นด้วย 5,149,909,316 เสียง คิดเป็น 97.2052% ไม่เห็นด้วย 148,015,271 เสียง คิดเป็น 2.7938% และงดออกเสียง 52,000 เสียง คิดเป็น 0.0009%

  อนึ่ง แม้จะมีการอนุมัติให้ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ ADVANC สามารถเข้าทำรายการซื้อ บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ TTTBB และหน่วยลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน (JASIF) แต่ยังต้องติดตามการประชุมวิสามัญของ JASIF ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 18 ต.ค.65 รวมถึงยังคงต้องผ่านกระบวนการอนุมัติโดยสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

 

 

 


เรียบเรียง  จารุวรรณ เอี่ยมยิ่งพานิช 
                อีเมล์. charuwan@efinancethai.com

อนุมัติ     อนุรักษ์ ลีประเสริฐสุนทร 

ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

LATEST NEWS

ข่าวที่เกี่ยวข้องล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh