ข่าวหุ้นล่าสุด

ตลท.ไฟเขียว 16 หุ้น กลับมาเทรดชั่วคราว ตั้งแต่ 1-31 ก.ค.นี้

 

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -20 มิ.ย. 62 9:23: น.

   ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยรายชื่อ 16 หลักทรัพย์ ที่ได้ปลดเครื่องหมาย SP และกลับมาให้ซื้อขายชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 01 ก.ค. 2562 ถึงวันที่ 31 ก.ค. 2562 ดังนี้    
            
  - บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (A5)
  - บริษัท บลิส-เทล จำกัด (มหาชน) (BLISS)
  - บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน) (BUI)
  - บริษัท ชูโอ เซ็นโก (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (CHUO)
  - บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด (มหาชน) (EARTH)
  - บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) (GSTEL)
  - บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (IFEC)
  - บริษัท เค.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) (KC)
  - บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (NBC)
  - บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (NMG)
  - บริษัท โพลาริส แคปปิตัล จำกัด (มหาชน) (POLAR)
  - บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหาชน) (PRO)
  - บริษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จำกัด (มหาชน) (STHAI)
  - บริษัท ทรีซิกตี้ไฟว์ จำกัด (มหาชน) (TSF)
   
  - นอกจากนี้ ตลท.ยังปลดเครื่องหมาย SP  อีก 2 บริษัทหลักทรัพย์ ก่อนที่จะถูกย้ายไปยังหมวดบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ระหว่างฟื้นฟูการดำเนินงาน (NPG) ดังนี้
 - บริษัท เคเทค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) (KTECH)
 - บริษัท วีรีเทล จำกัด (มหาชน) (WR)

 หมายเหตุ    
 - ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะไม่กำหนดราคาซื้อขายสูงสุดและต่ำสุดของหลักทรัพย์ดังกล่าวในวันแรกที่มีการซื้อขาย (คือ วันที่ 1 กรกฎาคม 2562) เพื่อให้ราคาหลักทรัพย์เป็นไปตามสภาพความเป็นจริงเนื่องจากไม่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าวมานานแล้ว
 - ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะไม่นำหลักทรัพย์มารวมในการคำนวณดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET Index) หรือดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai Index)
 - ขอให้ผู้ลงทุนโปรดศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์โดยละเอียด เช่น ฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน ความเห็นผู้สอบบัญชี ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คณะกรรมการ ข่าวย้อนหลัง เป็นต้นตลอดจนความเสี่ยงและปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย
 - เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลของผู้ลงทุน ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ทำการรวบรวมเบื้องต้นซึ่งข้อมูลงบการเงินพร้อมความเห็นผู้สอบบัญชีงวดล่าสุดและแบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ล่าสุดที่บริษัทเปิดเผยผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯโดยผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลสำคัญของหลักทรัพย์ที่เปิดให้ซื้อขายชั่วคราวได้ตาม link ใน PDF

 

 

 


เรียบเรียง  สุรเมธี มณีสุโข 
                อีเมล์. suramatee@efnancethai.com

อนุมัติ     อนุรักษ์ ลีประเสริฐสุนทร 


ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh


LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด