ข่าวหุ้นล่าสุด

S เคาะขายหุ้น SHR ให้ผถห.68.5ล้านหุ้น สัดส่วน 100:1 ขึ้น XB 27ก.ย.นี้

 

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -17 ก.ย. 62 9:22: น.

  นางฐิติมา รุ่งขวัญศิริโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) หรือ S เปิดเผยว่า บอร์ดอนุมัติ เสนอขายหุ้น "บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) หรือ SHR " จำนวน 68.5 ล้านหุ้น ให้ผถห.ในอัตราส่วน 100 : 1  ขึ้น XB 27 ก.ย. 2562

  - ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัติเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อย " บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) หรือ SHR " ให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัท (Pre-emptive Right) จำนวนหุ้นที่จัดสรร 68,537,192 หุ้น อัตราส่วน 100 : 1
  - วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม (Record date) คือ 30 ก.ย. 2562 วันที่ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์อื่นๆ (XB) 27 ก.ย. 2562
  - บริษัทฯ ขอเรียนว่าการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกของ SHR ซึ่งรวมถึงการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นของ S เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นและการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SHR เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯอยู่ภายใต้เงื่อนไขสำคัญดังนี้
  - SHR ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก และแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนของ SHR มีผลใช้บังคับแล้ว
  - SHR ได้มีการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกระทรวงพาณิชย์ ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวต่อประชาชนทั่วไปแล้ว
  - ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ความเห็นชอบในการรับหุ้นสามัญของ SHR เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีเงื่อนไขให้มีการกระจายการถือหุ้นรายย่อยให้ครบถ้วน
  - บริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบถึงราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SHR ให้แก่ผู้ถือหุ้นของ S เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น ซึ่งจะเป็นราคาเดียวกับราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SHRให้แก่ประชาชนทั่วไป รวมถึง ระยะเวลาการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SHR
วิธีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SHRและความคืบหน้าอื่นเพิ่มเติมให้ทราบต่อไปเมื่อแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ ชวนของ SHR มีผลบังคับใช้

รายละเอียด คลิกที่นี่

ลักษณะธุรกิจของ S
พัฒนาและลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

เรียบเรียง  สุรเมธี มณีสุโข 
                อีเมล์. suramatee@efnancethai.com


ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh


LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด