ข่าวหุ้นล่าสุด

ตลท.ขึ้น `SP` หุ้น PPPM-TFI-SSI เหตุผู้สอบบัญชีไม่ให้ความเห็นงบ Q2/62

 

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -15 ส.ค. 62 9:36: น.

  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ประกาศขึ้นเครื่องหมาย "SP" หุ้น บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) หรือ PPPM , บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ SSI , บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จำกัด (มหาชน) หรือ TFI ในการซื้อขายวันที่ 15 ส.ค. 2562 และขึ้นเครื่องหมาย "NP" ในวันที่ 16 ส.ค. 2562 เหตุผู้สอบบัญชีไม่ให้ข้อสรุปต่องบการเงินของบริษัทสิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562 ซึ่งสำนักงานก.ล.ต.อาจสั่งการให้บริษัทแก้ไขงบการเงินได้
 
  ทั้งนี้ SSI เป็นบริษัทจดทะเบียนที่เข้าข่ายต้องปรับปรุงฐานะการเงินและการดำเนินงาน (NC ระยะที่ 3) ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะยังคงเครื่องหมาย SP ต่อไปจนกว่าบริษัทจะดำเนินการแก้ไขให้พ้นเหตุเพิกถอนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด

  ส่วน TFI มีส่วนของผู้ถือหุ้น < 50% ของทุนชำระแล้ว ดังนั้นหลักทรัพย์ของบริษัทถูกขึ้นเครื่องหมาย C จึงจะต้องซื้อด้วยบัญชี Cash Balance (คือ สมาชิกต้องดำเนินการให้ลูกค้าวางเงินสดไว้ล่วงหน้ากับสมาชิกเต็มจำนวนก่อนซื้อหลักทรัพย์นั้น) ตั้งแต่วันที่ขึ้นเครื่องหมายเป็นต้นไป จนกว่าจะแก้เหตุดังกล่าวได้

 

 


เรียบเรียง  จารุวรรณ เอี่ยมยิ่งพานิช 
                อีเมล์. charuwan@efinancethai.com

อนุมัติ     อนุรักษ์ ลีประเสริฐสุนทร 


ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh


LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด