efinancethai

ข่าวหุ้นล่าสุด

SISB เปิดแผนปี 67 ขยายโรงเรียนนานาชาติอีก 1,500 ที่นั่ง ตั้งเป้านักเรียนแตะ 4,600 คน

 

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -27 ก.พ. 67 11:16 น.

 

SISB เปิดแผนธุรกิจปี 67 เตรียมขยายโรงเรียนนานาชาติสาขาปัจจุบันกว่า 1,500 ที่นั่ง พร้อมเปิดรับนักเรียนเพิ่มตั้งเป้าแตะ 4,600 คน สนับสนุนผลงานปีนี้เติบโตแข็งแกร่ง พร้อมเปิดรายได้ปี 66 อยู่ที่ 1,930.56 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 44.07% ปันผลอีก 0.31 บาท

 

นาย เคลวิน โคว ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน) หรือ SISB เปิดเผยว่า สำหรับแผนการดำเนินธุรกิจในปี 2567 บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายจะมีจำนวนนักเรียนรวมแตะระดับ 4,600 คน จากทิศทางจำนวนนักเรียนใหม่ทั้งในและต่างประเทศมีจำนวนมากขึ้น และมีสัญญาณที่ดีอย่างต่อเนื่อง และเตรียมแผนขยายจำนวนที่นั่งในโรงเรียนนานาชาติสาขาปัจจุบันรวมกว่า 1,500 ที่นั่ง

 

รวมทั้ง บริษัทฯ มีนโยบายขยายโรงเรียนนานาชาติในทำเลที่มีศักยภาพเพื่อส่งเสริมให้ผู้ปกครองและนักเรียนสามารถเข้าถึงโรงเรียนนานาชาติของกลุ่ม SISB ได้มากขึ้น และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ที่มุ่งมั่นเป็นผู้ให้บริการการศึกษาคุณภาพชั้นนำที่ทุกคนเข้าถึงได้

 

ส่วนภาพรวมผลการดำเนินงานปี 2566 (สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2566) บริษัทฯ มีรายได้รวม 1,930.56 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 590.59 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 44.07% จากช่วงปีก่อนที่มีรายได้รวม 1,339.97 ล้านบาท

 

สำหรับปัจจัยที่สนับสนุนให้รายได้ปรับตัวเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีจำนวนนักเรียนทั้งไทยและต่างชาติเข้ามาเรียนมากขึ้น และจากการเปิดรับนักเรียนใหม่จากโรงเรียนนานาชาติสาขาอีก 2 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์นนทบุรี และโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์ระยอง โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ มีจำนวนโรงเรียนนานาชาติรวม 6 แห่ง และมีจำนวนนักเรียนรวมอยู่ที่ 4,197 คน เพิ่มขึ้น 1,083 คน จากปีก่อนที่มีนักเรียนรวม 3,114 คน ขณะเดียวกันบริษัทฯ ยังสามารถควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพทำให้ภาพรวมการดำเนินธุรกิจเติบโตได้ตามเป้าหมาย

 

พร้อมกันนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 ได้มีมติอนุมัติเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจ่ายเงินปันผลงวดประจำปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.31 บาท โดยขึ้นเครื่องหมาย XD และ XM วันที่ 8 มีนาคม 2567 และกำหนดวันประชุมผุ้ถือหุ้นในวันที่ 11 เมษายน 2567


เรียบเรียง  สุรเมธี มณีสุโข 
                อีเมล์. [email protected]

ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

LATEST NEWS

ข่าวที่เกี่ยวข้องล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh