ข่าวหุ้นล่าสุด

FORTH ทุ่ม 300 ลบ. ซื้อหุ้นคืน 50 ล้านหุ้น 15 ส.ค.62- 14 ก.พ.63

 

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -18 ก.ค. 62 8:29: น.

  นายอรินทร์ แจ่มนารี เลขานุการบริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ FORTH เปิดเผยว่า บอร์ดมีมติ ซื้อหุ้นคืน 50 ล้านหุ้น วงเงิน 300 ลบ. ช่วง 15 ส.ค.62 - 14 ก.พ.63 พร้อมมีมติโอนกิจการบางส่วนเข้าบริษัทย่อย "ฟอร์ท อีเอ็ม เอส" มูลค่าเบื้องต้น 250 ลบ. เริ่มส.ค.นี้

  - คณะกรรมการบริษัทมีมติออกโครงการซื้อหุ้นคืน เพื่อบริหารทางการเงิน จำนวนหุ้นที่ซื้อคืน 50,000,000 หุ้น คิดเป็น 5.21% ของจำนวนหุ้นที่จะซื้อคืนต่อจำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว วงเงินซื้อหุ้นคืน 300,000,000.00 ล้านบาท โดยซื้อหุ้นคืนผ่านตลาดหลักทรัพย์ เริ่มวันที่ 15 ส.ค. 2562 ถึงวันที่ 14 ก.พ. 2563
  - คณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติการปรับโครงสร้างกิจการเพื่อให้บรรลุตามแผนกลยุทธ์ของบริษัทในการสร้างธุรกิจที่ยังยืนและเติบโตอย่างต่อเนื่องและเพิ่ม ความคล่องตัวในการขยายธุรกิจ โดยการโอนกิจการบางส่วนของบริษัท (Partial Business Transfer: PBT) ได้แก่ ธุรกิจบริการผลิตผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจร ทรัพย์สินและหนี้สินทั้งหมดที่เกี่ยวข้องและที่ใช้ในการประกอบธุรกิจดังกล่าว รวมถึงบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจดังกล่าวทังหมดให้แก่บริษัท ฟอร์ท อีเอ็ม เอส จำกัด (“Forth EMS”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่จัดตั้งขึ้นใหม่ (บริษัทจะถือหุ้น Forth EMS ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนของ Forth EMS)
  - วัตุประสงค์การโอนกิจการ เพื่อบริหารความเสี่ยง - ขยายธุรกิจ และหาโอกาสหาผู้ร่วมทุนหรือพันธมิตรทางธุรกิจ แะลเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารองค์กร คาดว่ามูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ทรัพย์สินทั้งหมดของกิจการที่จะโอนหักด้วยหนี้สินทั้งหมดของกิจการที่จะโอน) ที่จะทำการโอนจะมีมูลค่าประมาณ 250 ล้านบาท เทียบเคียงจากงบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562
  - การปรับโครงสร้างกิจการในส่วนการโอนกิจการบางส่วนให้แก่บริษัทย่อย คาดว่าจะเริ่มดำเนินการภายในเดือนสิงหาคม 2562 และเสร็จสิ้นภายในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2562
  - Forth EMS มีทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 1 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 100,000 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

รายละเอียดซื้อหุ้นคืน คลิกที่นี่
รายละเอียดโอนกิจการ คลิกที่นี่

ลักษณะธุรกิจของ FORTH
มี 4 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ 1) ธุรกิจ อีเอ็มเอส ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้เครื่องหมายการค้า Forth และตราสินค้าลูกค้า 2) ธุรกิจโทรคมนาคม ผลิตและรับเหมาติดตั้งอุปกรณ์โทรคมนาคม พร้อมให้บริการโทรคมนาคมครบวงจร 3) ธุรกิจเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง ผลิตและรับเหมาติดตั้งอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี อาทิ เช่น ระบบสัญญาณไฟจราจร ป้าย LED มิเตอร์ไฟและน้ำ ระบบติดตามรถยนต์ GPS รวมถึงการให้บริการระบบ ERP เป็นต้น 4) ธุรกิจให้บริการรายย่อย บริการเติมเงินโทรศัพท์มือถือและรับชำระเงินผ่านเครื่องรับชำระเงินอัตโนมัติ

 


เรียบเรียง  สุรเมธี มณีสุโข 
                อีเมล์. suramatee@efnancethai.com

อนุมัติ     ดาริน ปริญญากุล 


ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh


LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด