ข่าวหุ้นล่าสุด

ครม.รับทราบร่างกฎกระทรวง 3 ฉบับ เตรียมตั้งกรมการขนส่งทางราง เม.ย.นี้

 

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -12 ก.พ. 62 15:48 น.

    ครม.รับทราบร่างกฎกระทรวง 3 ฉบับ จัดตั้งกรมการขนส่งทางรางของกระทรวงคมนาคม เพิ่มเติมจากอีก 3 กรมที่มี คาดจัดตั้งเป็นทางการ เม.ย.นี้ ดูแลการขนส่งทางราง - ราคาค่าโดยสาร - ความปลอดภัย และการบำรุงรักษาทั้งระบบ 

   พล.ท.วีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่าที่ปรชุม มีมติรับทราบร่างกฎกระทรวง รวม 3 ฉบับ ประกอบด้วย 1. ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยกลุ่มภารกิจ (ฉบับที่..) พ.ศ.... ได้มีการปรับปรุงกลุ่มภารกิจด้านการขนส่ง โดยการจัดตั้งกรมการขนส่งทางรางเพิ่มขึ้น จาก 3 กรมที่มีอยู่เดิม คือ กรมการขนส่งทางบก, กรมเจ้าท่า (กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี) และกรมท่าอากาศยาน (กรมการขนส่งทางอากาศ)
   2. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการขนส่งทางราง กระทรวงคมนาคม พ.ศ....แบ่งส่วนราชการตามที่ได้มีการจัดตั้งกรมการขนส่งทางรางขึ้นใหม่ ประกอบด้วย สำนักงานเลขานุการกรม, กองกฎหมาย, กองกำกับกิจการขนส่งทางราง, กองมาตรฐานความปลอดภัยและบำรุงทาง, กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
   3. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กระทรวงคมนาคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... โดยมีการปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการใหม่ คือ ยกเลิกสำนักงานโครงการพัฒนาระบบราง นอกนั้นยังอยู่คงเดิมทั้งหมด คือ 1.สำนักบริหารกลาง 2.กองจัดระบบการจราจรทางบก 3.กองพัฒนาระบบการขนส่งและจราจร 4.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการขนส่งและจราจร 5.สำนักงานโครงการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม 6.สำนักแผนความปลอดภัย 7.สำนักแผนงาน และ 8.สำนักส่งเสริมระบบการขนส่งและจราจรในภูมิภาค
   โดยร่างกฎกระทรวงดังกล่าวเป็นการเตรียมสำหรับกรมการขนส่งทางราง ซึ่งล่าสุดร่าง พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่...) พ.ศ.... (การจัดตั้งกรมการขนส่งทางราง) ได้ผ่านความเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) แล้ว คาดว่าจะประกาศในราชกิจจานุเบกษาได้เร็วๆ นี้ และคาดว่าจะจัดตั้งกรมการขนส่งทางรางในราวเดือนเม.ย. 62
   ทั้งนี้ภารกิจของกรมการขนส่งทางราง คือ การกำกับดูแลของกรมการขนส่งทางราง เช่น มาตรฐานการกำหนดค่าโดยสาร, ความสะดวกในการให้บริการ, ความปลอดภัย, การใช้ประโยชน์เขตทาง และการซ่อมบำรุง เป็นต้น

 

 


เรียบเรียง  สุรเมธี มณีสุโข 
                อีเมล์. suramatee@efnancethai.com

อนุมัติ     อนุรักษ์ ลีประเสริฐสุนทร 


ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh


LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด