ข่าวหุ้นล่าสุด

CPN ขาย DTC ออก 5% เหลือถือ 17.58% ส่วน ANAN เข้าซื้อสัดส่วน 5%

 

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -11 ก.พ. 62 9:27: น.

  สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. ดุสิตธานี (DTC) โดย บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือ CPN ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 05/02/2562 จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -5.0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 17.58% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
  โดย บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ ANAN เข้ารับ จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 5.0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 5.0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ลักษณะธุรกิจของ DTC
โรงแรมและรับจ้างบริหารโรงแรม

 


เรียบเรียง  จำเนียร พรทวีทรัพย์ 
อนุมัติ     อนุรักษ์ ลีประเสริฐสุนทร 


ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh


LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด