efinancethai

ข่าวหุ้นล่าสุด

EA เผยกำไรปี 66 ที่ 7.6 พันลบ.พร้อมปันผล 0.30 บ./หุ้น ฟาก NEX โชว์กำไรกระฉูด 248%

Investor Relations Info : EA
 

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -27 ก.พ. 67 9:21: น.

 

EA ประกาศผลงานปี 66 มีกำไรสุทธิ 7.6 พันลบ. ทรงตัวจากปีก่อน ขณะที่มีรายได้เพิ่มขึ้น ส่วนใหญ่มาจากธุรกิจรถโดยสารไฟฟ้า และรถเพื่อการพาณิชย์ และธุรกิจแบตฯลิเทียมไออน พร้อมปันผล 0.30 บาท/หุ้น ส่วน NEX ทำกำไร 725.26 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 248%

 

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA รายงานผลดำเนินงานปี 66 มีกำไรสุทธิส่วนของบริษัทใหญ่ 7,606.17 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.02 จากช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 7,604.28 ล้านบาท โดยมีกำไรพิเศษจากการจัดประเภทเงินลงทุนใหม่จำนวน 461.63 ล้านบาท ส่วนปี 2565 บริษัทฯ มีกำไรจากการ Entire Business Transfer หรือ “EBT” จำนวน 1,837.91 ล้านบาท

 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้จำนวน 31,597.76 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 4,050.95 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.71 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้รวม 27,546.81 ล้านบาท หากพิจารณาเฉพาะรายได้จากการขายสินค้าและบริการ มีจำนวน 30,407.99 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.28 โดยรายได้ที่เพิ่มขึ้นในปี 2566 ส่วนใหญ่มาจากธุรกิจรถโดยสารไฟฟ้าและรถเพื่อการพาณิชย์ ธุรกิจแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน รวมถึงธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน

 

มีต้นทุนจากการขายและการให้บริการ จำนวน 19,694.80 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 2,300.67 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.23 ตามลำดับ เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และมีค่าใช้จ่ายในการขายจำนวน 70.38 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.80 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.17 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากค่าขนส่งน้ำมันปาล์มดิบ (CPO) เพิ่มขึ้นตามสัดส่วนการขายหน้าโรงงานลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้น

 

สำหรับมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติไตรมาสที่ 4/66 จำนวน 1,163.20 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 46.54 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ที่มีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติรวม 2,172.25 ล้านบาท มาจาก (1) ลูกค้าที่มีแผนจะซื้อรถไฟฟ้าขอเลื่อนการส่งมอบรถเพราะต้องหาสถานีชาร์จประจุไฟฟ้าแห่งใหม่เพราะที่เดิมนั้นไม่เพียงพอประกอบกับความล่าช้าในการขอ Low Priority จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากทางภาครัฐ (2) ในไตรมาสที่ 4/65 มีการนำส่งรถโดยสารประจำทางไฟฟ้าที่ตกค้างมาจากไตรมาสที่ 3/65 จำนวนถึง 909 คัน ทำให้รายได้สูงกว่าปกติ(3) ต้นทุนการเงินที่สูงขึ้น 874.69 ล้านบาท เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของหุ้นกู้และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเฉลี่ยของกลุ่มบริษัทฯ ตามการปรับขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารแห่งประเทศไทย

 

ทั้งนี้กำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติรายปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 จำนวน 7,144.54 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 1,378.16 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 23.90 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ที่มีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติรวม 5,766.38 ล้านบาท ทั้งนี้กำไรสุทธิการดำเนินงานในปีนี้นั้นสูงที่สุดตั้งแต่บริษัทเปิดดำเนินการมา

 

สำหรับปี 67 ธุรกิจบริการสถานีชาร์จยานยนต์ไฟฟ้า บริษัทฯ จะมุ่งเน้นการเติบโต ได้แก่การขายสถานีชาร์จขนาดใหญ่ (Megawatt Charging Station) เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เป็นยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อการพาณิชย์ และการขยายตลาดสู่คอนโดมีเนียม อาคารจอดรถ และอาคารสำนักงานต่างๆ โดยใช้ Smart Energy Management System เพื่อให้การจัดการพลังงานของอาคารมีประสิทธิภาพสูงที่สุด บริษัทฯ ยังมีส่วนร่วมในการพัฒนาสมรรถภาพของเครื่องชาร์จสถานีชาร์จอย่างต่อเนื่อง

 

ส่วนธุรกิจผลิตแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนและระบบกักเก็บพลังงาน ในปัจจุบัน Amita-TH กำลังอยู่ในกระบวนการขยายกำลังการผลิตเพิ่มจาก1 กิกะวัตต์ชั่วโมงต่อปี เป็น 2 กิกะวัตต์ชั่วโมงต่อปี และ4 กิกะวัตต์ชั่วโมงต่อปี ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2567 เพื่อรองรับความต้องการของแบตเตอรี่ในกลุ่มบริษัทฯรวมถึงตลาดแบตเตอรี่ในประเทศไทยและอาเซียน โดยปัจจุบัน Amita-TH อยู่ระหว่างการเจรจากับบริษัทผู้ผลิตแบตเตอรี่ชั้นนำของโลกเพื่อพัฒนาศักยภาพของแบตเตอรี่ของบริษัทฯ และขยายฐานลูกค้า รวมทั้งตั้งฐานการผลิตในเมืองไทยร่วมกัน

 

โครงการผลิตน้ำมันอากาศยานที่ยั่งยืน คาดว่าจะเริ่มทำการทดสอบอุปกรณ์และกระบวนการผลิต (Pre-Commissioning) น้ำมันอากาศยานที่ยั่งยืน ได้ช่วงไตรมาสที่ 2/67

 

ที่ประชุมคณะกรรมการยังอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ (ใหม่) ในวงเงินไม่เกิน 20,000 ล้านบาท เพื่อทดแทนหุ้นกู้ชุดเดิมที่ครบกำหนดชำระ ชำระเงินกู้เดิมของบริษัทฯ และใช้ในการดำเนินงานหรือเป็นเงินทุนและสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ

 

และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 66ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท โดยจ่ายจากกำไรสะสม กำหนดวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD)วันที่ 8 มี.ค. 67 และกำหนดจ่ายวันที่ 24 พ.ค. 67

 

ด้าน บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) หรือ NEX รายงานผลดำเนินงานปี 66 มีกำไรสุทธิ 725.26 ล้านบาท เพิ่มขึ้น ร้อยละ 248 จากช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 208.37 ล้านบาท

 

บริษัทมีรายได้รวม 9,299.35 ล้านบาท เพิ่มขึ้น ร้อยละ 42ส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นของธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ โดยมีการจำหน่ายได้เพิ่มขึ้นจากปีก่อน
604 คัน

 

บริษัทมีต้นทุนขาย จำนวน 8,451.49 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 37 ส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นมากจากธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ สอดคล้องกับรายได้ที่เพิ่มขึ้น และมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร จำนวน 382.13 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 38 ส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายพนักงานและค่าตอบแทนผู้บริหาร

 

 

 

 


เรียบเรียง  จารุวรรณ เอี่ยมยิ่งพานิช 
                อีเมล์. [email protected]

อนุมัติ     สุรเมธี มณีสุโข 

ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

LATEST NEWS

ข่าวที่เกี่ยวข้องล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh