ข่าวหุ้นล่าสุด

STPI เผยปี 62 พลิกกำไร 2,089 ลบ.ได้รับค่าจ้างค้างจ่ายจากลูกค้าโครงการ

 

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -25 ก.พ. 63 14:27 น.

  STPI เผยปี 62 พลิกกำไร 2,089 ลบ.จากขาดทุน 629 ลบ.เหตุรายได้เพิ่ม ได้รับค่าจ้างตามสัญญาค้างจ่ายจากลูกค้าโครงการหนึ่งตามคำตัดสินของคณะอนุญาโตตุลาการ จำนวน 83.3 ล้านเหรียญสหรัฐ

  บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน) หรือ STPI สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี 2562 พลิกกำไรสุทธิ 2,089.37 ล้านบาท เทียบกับงวดเดียวกันปีก่อนมีผลขาดทุนสุทธิ 629.37 ล้านบาท เนื่องจาก ในปี 2562 บริษัทมีรายได้จากการรับจ้างผลิต การขายและบริการ เท่ากับ 1,269 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 17%

  ดอกเบี้ยรับและรายได้อืนๆ เพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัว เนื่องจากการนำเงินสดส่วนเกินไปกระจายลงทุนระยะสั้นในตราสารหนี้ ที่จะถือจนครบกำหนด ซึ่งได้รับอัตราดอกเบี้ยค่อนข้างสูง

  บริษัทฯ ได้รับแจ้งผลการพิจารณาข้อพิพาทกับลูกค้าโครงการหนึ่ง โดยคณะอนุญาโตตุลาการตัดสินให้ผู้ว่าจ้างจ่ายเงินค่าจ้างตามสัญญาที่ค้างชำระทั้งหมด จำนวนประมาณ 83.3 ล้านเหรียญสหรัฐฯ รวมถึงดอกเบี้ยและค่าชดเชยฯ อีกจำนวนประมาณ 23.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งบริษัทฯ ได้รับชำระครบถ้วนแล้ว จึงบันทึกรายการที่เกี่ยวข้องเป็นรายได้และค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จปีปัจจุบันทั้งจำนวน รวมเป็นรายได้สุทธิประมาณ 2,623 ล้านบาท

  ทำให้บริษัทแสดงผลกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท จำนวน 2,089 ล้านบาท ในปี 2562 ซึ่งปรับตัวดีขึ้นอย่างมาก เทียบกับผลขาดทุนสุทธิ 629 ล้านบาท ในปี 2561

ลักษณะธุรกิจของ STPI
ดำเนินธุรกิจงานแปรรูปและติดตั้งโครงสร้างเหล็ก (Steel Structure) ระบบท่อ (Piping) โรงงานสำเร็จรูป (Module) และ ผลิตภัณฑ์เหล็กอื่น ๆ (Other Steelwork) ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง ระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน โรงไฟฟ้า โรงกลั่นน้ำมัน โรงแยกก๊าซ โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ อาคาร รวมทั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมต่างๆ ด้วย

 


เรียบเรียง  จำเนียร พรทวีทรัพย์ 
อนุมัติ     อนุรักษ์ ลีประเสริฐสุนทร 


ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh


LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด