ข่าวหุ้นล่าสุด

ธปท.เผยเกณฑ์ให้กู้ P2P มีผลแล้ว-เปิดทางขอไลเซ่นส์

 

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -7 พ.ค. 62 14:24 น.

          ธปท.เผยเกณฑ์ให้กู้ P2P เริ่มมีผลบังคับ 30 เม.ย.62 เป็นต้นไป บริษัทไหนที่ประสงค์ทำธุรกิจ อันดับแรกต้องหารือเข้ามายัง ธปท.ก่อน พร้อมกับเข้าทดสอบใน Regulatory Sandbox จนกว่าจะประสบความสำเร็จ จากนั้นจึงจะสามารถยื่นคำขออนุญาตได้

          นางสาวปรียานุช จึงประเสริฐ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายนโยบายการกำกับสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ลงนามในหนังสือเวียนของ ธปท. เมื่อวันที่ 2 พ.ค.62 ถึงบริษัทที่ประสงค์จะประกอบธุรกิจระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์สำหรับธุรกรรมสินเชื่อระหว่างบุคคลกับบุคคล (peer to peer lending platform) เพื่อชี้แจงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการประกอบธุรกิจ หลัง ธปท. เคยประกาศเกณฑ์นี้ไปแล้วเมื่อวันที่ 9 เม.ย. และเพิ่งมีผลบังคับใช้ 30 เม.ย.ที่ผ่านมา
          หลักเกณฑ์ในการยื่นคำขออนุญาต ให้ผู้ที่ประสงค์จากทำธุรกิจดังกล่าวหารือมายัง ธปท.เป็นรายกรณีก่อนการยื่นคำขออนุญาต และต้องเข้าร่วมทดสอบใน regulatory sandbox กับ ธปท. จนประสบความสำเร็จและพร้อมให้บริการในวงกว้างในประเทศไทยก่อน จึงจะสามารถยื่นคำขออนุญาตกระทรวงการคลังผ่าน ธปท.ได้

          *สรุปหลักเกณฑ์ของ"ผู้ประกอบธุรกิจ" P2P
          - ทำธุรกิจได้เฉพาะการเป็นช่องทาง หรือตัวกลางในการให้สินเชื่อเท่านั้น
          - ต้องเป็นนิติบุคคลไทย ทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า 5 ลบ.มีคนไทยถือหุ้นไม่ต่ำกว่า75%
          - มีระบบแยกเก็บรักษาทรัพย์สินของผู้ใช้บริการออกจากทรัพย์สินผู้ประกอบธุรกิจ
          - อัตราดอกเบี้ยในสัญญาการให้สินเชื่อระหว่างผู้ให้กู้และผู้กู้ต้องไม่เกิน 15% ต่อปี

          *สรุปหลักเกณฑ์ของ "ผู้ขอกู้" P2P
          - ต้องเป็นบุคคลธรรมดาเท่านั้น
          - สินเชื่อที่ไม่ได้นำไปใช้ในการประกอบอาชีพ ผู้กู้ที่มีรายได้เฉลี่ยต่ำกว่า 3 หมื่นบาทต่อเดือนจะ ได้รับวงเงินไม่เกิน 1.5 เท่าของรายได้ ส่วนรายได้เฉลี่ยตั้งแต่ 3 หมื่นบาทต่อเดือนขึ้นไป จะได้วงเงินไม่เกิน 5 เท่า
          - สินเชื่อที่นำไปใช้เพื่อการประกอบธุรกิจ จะได้วงเงินไม่เกิน 50 ลบ.

          *สรุปหลักเกณฑ์ของ "ผู้ให้กู้" P2P
          - ผู้ให้กู้เป็นบุคคลหรือนิติบุคคลก็ได้
          - ผู้ให้กู้จะต้องเข้าใจความเสี่ยงของการให้สินเชื่อแบบ P2P
          - สามารถปล่อยกู้บนแพลตฟอร์ม P2Pรวมทุกราย ไม่เกิน 5 แสนบาทในรอบ12 เดือน
(ยกเว้นผู้ให้กู้ที่เป็นผู้ลงทุนสถาบัน, กิจการร่วมลงทุน,นิติบุคคลร่วมลงทุน ให้กู้ได้ไม่จำกัด)

 

 

 

 

 
รายงาน    ชัชชญา อังคุลี 
เรียบเรียง  ชัชชญา อังคุลี 
                อีเมล์. chatchaya@efinancethai.com

อนุมัติ     อนุรักษ์ ลีประเสริฐสุนทร 


Tags:

P2Pธปท
ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh


LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด