ข่าวหุ้นล่าสุด

BANPU แตกไลน์ธุรกิจ ทุ่ม 5.3 พันลบ. ลงทุนกองทุน Healthcare ในสหรัฐฯ

 

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -5 ก.ค. 65 8:26: น.

 

  BANPU ส่งบ.ย่อย " Banpu Ventures" ลงทุนในกองทุน Healthcare ประเทศสหรัฐอเมริกา จำนวน 5.29 พันลบ. แตกไลน์ลงทุนในกลุ่มแพทย์ - รักษาสุขภาพ หาโอกาสการเติบโตไปสู่ภาคธุรกิจที่อยู่นอกเหนือจากกลุ่มพลังงาน 

  นางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) หรือ BANPU เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า บริษัท Banpu Ventures Pte. Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ที่ถือหุ้น 100% ได้ลงทุนในกองทุน Healthcare ประเทศสหรัฐอเมริกา ผ่านการลงทุนในกองทุน Public US based healthcare investment fund ในรูปแบบ Founding limited partner เป็นจำนวน 150 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (เทียบเท่าประมาณ 5,298 ล้านบาท)

  โดยกองทุนนี้จะเน้นลงทุนในหุ้นทางการแพทย์และการดูแลรักษาสุขภาพ ซึ่งจะมุ่งเน้นไปยังกลุ่มธุรกิจยา (Biopharma) ที่มีการพัฒนาเทคโนโลยีมุ่งเน้นคุณภาพการผลิตครอบคลุมไปถึงการแพทย์แบบจำเพาะบุคคล (personalized medicine) เพื่อการรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสภาวะด้านสุขภาพของผู้บริโภคแต่ละบุคคล

  ซึ่งรูปแบบของผลิตภัณฑ์และบริการทางสุขภาพลักษณะดังกล่าวสอดคล้องกับแนวโน้มความต้องการใช้บริการทางสุขภาพในอนาคตโดยเฉพาะที่ประเทศที่มีความก้าวหน้าในด้านนวัตกรรมทางการแพทย์เช่นประเทศสหรัฐอเมริกา จากการที่ธุรกิจด้านสุขภาพในสหรัฐอเมริกาเป็นตลาดที่ใหญ่มีอัตราการเติบโตสูง อีกทั้ง มีการพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ อย่างต่อเนื่อง จึงถือเป็นธุรกิจที่มีแนวโน้มที่ดี มีศักยภาพในการให้ผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว

  การลงทุนในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการวางรากฐานเพื่อเปิดโอกาสให้เรียนรู้พัฒนาความเชี่ยวชาญในสาขาธุรกิจใหม่ๆนำไปสู่แผนสร้างพอร์ตธุรกิจที่หลากหลายมากขึ้นในอนาคต โดยเริ่มมองหาโอกาสการเติบโตไปสู่ภาคธุรกิจที่อยู่นอกเหนือจากกลุ่มพลังงาน นับเป็นพัฒนาการเชิงกลยุทธ์อีกก้าวหนึ่งเพื่อหาโอกาสสร้างมูลค่าเพิ่มควบคู่ไปกับแผนการเติบโตของฐานธุรกิจด้านพลังงานในปัจจุบัน

 

ลักษณะธุรกิจของ BANPU
“บริษัทพลังงานแบบครบวงจร” โดยสร้างการเติบโตครอบคลุม 3 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ กลุ่มธุรกิจแหล่งพลังงาน (ถ่านหินและก๊าซธรรมชาติ รวมถึงงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ การตลาด การค้า โลจิสติกส์ และการจัดหาเชื้อเพลิง และสายส่ง) กลุ่มธุรกิจผลิตพลังงาน (โรงไฟฟ้าจากพลังงานเชื้อเพลิงทั่วไป และจากพลังงานหมุนเวียน) และกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลังงาน (ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบครบวงจร ระบบจัดเก็บพลังงาน และระบบการจัดการเทคโนโลยีพลังงาน ซึ่งการผสานธุรกิจด้านพลังงานทั้งในรูปแบบดั้งเดิมและรูปแบบใหม่หรือพลังงานหมุนเวียน ไว้ในโครงสร้างขององค์กรอย่างครบถ้วนนี้ ทำให้บ้านปูฯ สามารถผนึกกำลังระหว่างกันในกลุ่มธุรกิจหลักเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความสมดุลและขยายการเติบโตในกลุ่มธุรกิจพลังงานของบ้านปูฯ ที่ตอบโจทย์ผู้บริโภค ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

 


เรียบเรียง  สุรเมธี มณีสุโข 
                อีเมล์. suramatee@efnancethai.com

อนุมัติ     อนุรักษ์ ลีประเสริฐสุนทร 

ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

LATEST NEWS

ข่าวที่เกี่ยวข้องล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh