ข่าวหุ้นล่าสุด

TIPCO เผยปี 62 พลิกกำไร 207 ลบ. หลังรับรู้กำไรบริษัทร่วม ปันผล 0.10บาท

 

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -18 ก.พ. 63 10:22 น.

  TIPCO เผยปี 62 พลิกมีกำไร 207.66 ล้านบาท เพิ่มขึ้น ร้อยละ 773 เหตุรับรู้กำไรเงินลงทุนบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น ขณะที่รายได้ยังลดลงจากราคาขายและยอดส่งออกลดลง  พร้อมปันผลงวดที่เหลือ 0.10 บาท/หุ้น ขึ้น XD 17 เม.ย.63 กำหนดจ่าย 30 เม.ย.63

  บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TIPCO รายงานผลดำเนินงานปี 62 พลิกมีกำไรสุทธิ 207.66 ล้านบาท เพิ่มขึ้น ร้อยละ 773 จากช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีผลขาดทุน 30.87 ล้านบาท

  ในปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายและบริการรวม 3,561 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 16 จากงวดเดียวกันของปีก่อนหน้า สาเหตุหลักมาจากปัจจัยภายนอกที่กระทบภาพรวมของธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจผลิตภัณฑ์จากพืช ผักและผลไม้ ส่วนหนึ่งมาจากการเปลี่ยนแปลงการจัดทางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานการเงินฉบับใหม่ (“TFRS15”) ขณะที่รายได้จากการขายลดลงร้อยละ 16 จากราคาขายและปริมาณส่งออกที่ลดลง ในส่วนธุรกิจเครื่องดื่มมีรายได้จากการขายลดลงร้อยละ 13 จากกำลังซื้อภายในประเทศที่ยังไม่ฟื้นตัวเท่าที่ควร

  อย่างไรก็ตาม บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานรวม 4,157 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 6 จากงวดเดียวกันของปีก่อนหน้า สาเหตุหลักมาจาก ต้นทุนขายลดลงร้อยละ 6 และค่าใช้จ่ายในการขายลดลงร้อยละ 28 จากการเปลี่ยนแปลงการจัดทางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานการเงินฉบับใหม่ (“TFRS 15”) ส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้นร้อยละ 23 นอกจากนี้มีค่าใช้จ่ายทางการเงิน 70 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 25 สาเหตุหลักมาจากเงินกู้ระยะยาวที่เพิ่มขึ้น

  ในปี 2562 บริษัทรับรู้กำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมจำนวน 733 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 452 จากปีก่อน

  ที่ประชุมคณะกรรมการยังอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 62 อัตรา 0.34 บาท/หุ้น โดยมีการจ่ายเงินปันผลระหว่างการแล้ว อัตรา 0.24 บาท/หุ้น คงเหลือปันผลจ่ายอีก 0.10 บาท/หุ้น ขึ้น XD 17 เม.ย. 63 กำหนดจ่าย 30 เม.ย.63

  รายละเอียด คลิ๊ก

ลักษณะธุรกิจของ TIPCO
ผลิตและจำหน่ายน้ำแร่ธรรมชาติพร้อมดื่ม ภายใต้เครื่องหมายการค้าหลัก ออรา

 


เรียบเรียง  จารุวรรณ เอี่ยมยิ่งพานิช 
                อีเมล์. charuwan@efinancethai.com

อนุมัติ     อนุรักษ์ ลีประเสริฐสุนทร 


ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh


LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด