ข่าวหุ้นล่าสุด

GPSC ปิดบ.ย่อยในฮ่องกง-เมียนมา ลดค่าใช้จ่าย ยันไม่กระทบผลการดำเนินงาน

 

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -28 ก.ย. 65 8:39: น.

  GPSC เผย ที่ประชุมบริษัทอนุมัติปิด 2 บริษัทย่อย ในฮ่องกง-เมียนมา หวังลดค่าใช้จ่ายในการบริหาร ยันไม่กระทบต่อการดำเนินงานของบริษัท

  นายวรวัฒน์ พิทยศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ SPSC  เปิดเผยผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 27 ก.ย. ที่ผ่านมา มีมติอนุมัติให้ดำเนินการปิดบริษัทย่อยของบริษัท 2 แห่ง ประกอบด้วย

        1.บริษัท GPSC International Holdings Limited (GPSCIH) ซึ่งบริษัท ถือหุ้นในสัดส่วน 100% โดย GPSCIH จัดตั้งขึ้นที่เขตบริหารพิเศษฮ่องกง สำหรับเป็น Holding Company ในการเข้าลงทุนโครงการในต่างประเทศ

   2.บริษัท โกลว์ เอ็นเนอร์จี เมียนมา จำกัด (GE Myanmar) ซึ่งบริษัทถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมในสัดส่วน 99.83% ผ่านบริษัท โกลว์ จำกัด โดย GE Myanmar เป็น Holding Company ที่จัดตั้งขึ้นที่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

   ทั้งนี้ การปิดบริษัท GPSCH และ GE Myanmar ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการที่ไม่จำเป็น ซึ่งไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของบริษัท เพื่อรองรับการขยายกำลังการผลิตในต่างประเทศ

   อย่างไรก็ตาม รายการดังกล่าวไม่ใช่รายการที่เกี่ยวโยงกัน และไม่เข้าข่ายหลักเกณฑ์การได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน แต่เป็นผลให้บริษัทนั้นสิ้นสภาพในการเป็นบริษัทย่อยของบริษัทและบริษัทมีหน้าที่รายงานสารสนเทศต่อ ตลท. ตามข้อบังคับ

ลักษณะธุรกิจของ GPSC
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลักในการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า ไอน้ำ และสาธารณูปโภคต่างๆ นอกจากนี้ บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจในลักษณะการเข้าถือหุ้นในบริษัทที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า ไอน้ำ และสาธารณูปโภคต่างๆ รวมถึงธุรกิจเกี่ยวเนื่องทั้งในและต่างประเทศ

 


เรียบเรียง  ภัทราภรณ์ เกียรตินันท์ 
                อีเมล์. pattraporn@efinancethai.com

อนุมัติ     สุรเมธี มณีสุโข 

ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

LATEST NEWS

ข่าวที่เกี่ยวข้องล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh